Commissie investeert ruim 220 miljoen EUR in groene en koolstofarme projecten in lidstaten

Gepubliceerd op 04/11/2016

Het LIFE-programma investeert in 144 innovatieve projecten voor een beter milieu en voor klimaatactie.

De Europese Commissie heeft een investeringspakket van 222,7 miljoen EUR uit de EU-begroting goedgekeurd om de overgang naar een duurzamere en koolstofarmere toekomst te ondersteunen. De EU-financiering zal extra investeringen stimuleren, waarmee in totaal 398,6 miljoen EUR zal worden geïnvesteerd in 144 nieuwe projecten in 23 lidstaten.

De steun is afkomstig van het LIFE-programma voor het milieu en klimaatactie. 323,5 miljoen EUR is bestemd voor projecten op het gebied van milieu en efficiënt hulpbronnengebruik, natuur en biodiversiteit, en milieubeleid en -bestuur en milieu-informatie.

Karmenu Vella, EU-commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, zei er het volgende over: "Ik ben erg blij te zien dat ons LIFE-programma dit jaar opnieuw vele innovatieve projecten zal steunen om onze gezamenlijke milieuproblemen het hoofd te bieden. Door LIFE gefinancierde projecten zijn in staat om met relatief weinig financiering en simpele ideeën winstgevende groene bedrijven op te zetten die resultaten boeken als het gaat om de overgang naar een koolstofarme en circulaire economie.”

EU-Commissaris voor Klimaatactie en Energie, Miguel Arias Cañete, merkte op: "Nu de Overeenkomst van Parijs van kracht wordt, is dit het moment om ons te richten op het waarmaken van onze beloftes. Deze projecten zullen de juiste voorwaarden scheppen om innovatieve oplossingen te bevorderen en beste praktijken te verspreiden voor vermindering van de emissies en aanpassing aan klimaatverandering in de Europese Unie. Zo kunnen ze bijdragen aan de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs."*

De projecten illustreren dat de Commissie zich blijft inzetten voor haar belangrijke pakket voor de circulaire economie. Er wordt een groot aantal beloningen toegekend om lidstaten te helpen de overgang naar een meer circulaire economie zo goed mogelijk te maken. Voorbeelden van projecten die in 2016 zijn onderscheiden, zijn de nieuwe energiebesparende vuilniswagens op waterstof/elektriciteit in België, technologie om de gezondheidsrisico's van zuiveringsslib te verminderen in Italië en een project om Griekse gemeenten als Olympia te helpen het recyclingpercentage te verhogen.

Op het gebied van klimaatactie zal in totaal 75,1 miljoen EUR worden geïnvesteerd in projecten op het gebied van aanpassing aan klimaatverandering, mitigatie van klimaatverandering en klimaatgovernance en -informatie. De geselecteerde projecten dragen bij tot de doelstelling van de EU om de BKG-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40 % te verminderen en zo bij te dragen tot de overgang naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie. Enkele voorbeelden van de projecten uit 2015 zijn het herstel van en de opslag van koolstof in veengebieden in vijf EU-landen (Estland, Duitsland, Letland, Litouwen en Polen), een demonstratie van emissiearme productie van cement- en betonproducten in Frankrijk, de vergroting van de klimaatbestendigheid van wijngaarden in Duitsland en de toepassing van aanpassingsmaatregelen in stedelijke gebieden in Cyprus.

Voor de 56 LIFE-projecten voor milieu & efficiënt hulpbronnengebruik zal 142,2 miljoen EUR worden uitgetrokken, waarvan 71,9 miljoen EUR afkomstig van de EU. Deze projecten hebben betrekking op acties op vijf thematische gebieden: lucht, milieu en gezondheid, efficiënt hulpbronnengebruik, afval en water. Voor de 21 projecten op het gebied van hulpbronnenefficiëntie alleen al zal 43,0 miljoen EUR worden uitgetrokken, waarmee de overgang van Europa naar een meer circulaire economie zal worden gestimuleerd.

De 39 LIFE-projecten voor natuur & biodiversiteit ondersteunen de uitvoering van de vogel- en de habitatrichtlijn en de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2020. Hiervoor is in totaal 158,1 miljoen EUR beschikbaar, waarvan de EU 95,6 miljoen EUR zal bijdragen.

De 15 LIFE-projecten voor milieubeleid en -bestuur en milieu-informatie zullen bijdragen tot een grotere bewustwording op het gebied van milieukwesties. Hiervoor is in totaal 23,2 miljoen EUR beschikbaar, waarvan de EU 13,8 miljoen EUR zal bijdragen.

Voor de 16 LIFE-projecten voor aanpassing aan klimaatverandering zal 32,9 miljoen EUR worden uitgetrokken, waarvan 19,4 miljoen EUR afkomstig van de EU. Deze subsidies worden toegekend aan projecten op vijf thematische gebieden: landbouw/bosbouw/toerisme, aanpassing in bergachtige gebieden en op eilanden, stedelijke aanpassing/planning, kwetsbaarheidsanalyses en aanpassingsstrategieën, en water.

Voor de 12 LIFE-projecten voor mitigatie van klimaatverandering zal 35,3 miljoen EUR worden uitgetrokken, waarvan 18,0 miljoen EUR afkomstig van de EU. Deze subsidies worden toegekend aan projecten voor de verspreiding van beste praktijken alsmede proef- en demonstratieprojecten op drie belangrijke gebieden: energie, industrie en landgebruik/bosbouw/landbouw.

De 6 LIFE-projecten voor milieubeleid en -bestuur en milieu-informatie zullen het beleid en bestuur verbeteren en bijdragen tot een grotere bewustwording op het gebied van klimaatverandering. Hiervoor is in totaal 6,9 miljoen EUR beschikbaar, waarvan de EU 4,1 miljoen EUR zal bijdragen.

Beschrijvingen van de projecten zijn te vinden in de bijlage bij dit persbericht.

Achtergrond

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaat. Het programma loopt al sinds 1992 en heeft zowel binnen als buiten de EU meer dan 4 300 projecten medegefinancierd voor een totaalbedrag van 8,8 miljard EUR, waarvan 3,9 miljard EUR bestemd was voor de bescherming van het milieu en het klimaat. Op elk willekeurig moment lopen er ongeveer 1 100 projecten. De begroting voor het LIFE-programma voor de periode 2014-2020 is vastgesteld op 3,4 miljard EUR (in lopende prijzen), en er zijn subprogramma's voor het milieu en voor klimaatactie.

Voor informatie over LIFE zie:

LIFE-programma

Contactgegevens van de desbetreffende nationale instanties

 

*citaat gewijzigd op 4/11/2016 om 9:50 (CET)

 

Bron: © European Union, 1995-2016