31/05/2023

Cohesiebeleid van de EU: 120 miljoen euro voor projecten voor stedelijke innovatie

elektrische-wagen_laadpaal
Terug naar artikeloverzicht

Het cohesiebeleid van de EU helpt onze steden te innoveren. Het Stedelijk Europa-initiatief (European Urban Initiative, EUI) lanceert vandaag een tweede oproep – ter waarde van 120 miljoen euro – voor innovatieve projecten waarmee nieuwe oplossingen voor de uitdagingen in stedelijke gebieden kunnen worden ontwikkeld en getest.

De oproep is gericht op projecten die leiden tot echte transformatie in steden, investeringen genereren en anderen inspireren.

De projecten moeten vooral aandacht schenken aan een van de volgende drie prioriteiten:

  • de vergroening van steden — experimenteren met en zorgen voor tastbare innovatieve oplossingen op het gebied van groene en blauwe infrastructuur, waarbij biodiversiteit, vervuiling en klimaatproblemen worden aangepakt;
  • duurzaam toerisme — de aanzet geven tot groene en digitale transformatie op lange termijn, veerkracht en duurzaamheid in de toeristische sector. Dit kan worden bereikt door toeristische producten te diversifiëren, te streven naar een positief effect op lokale gemeenschappen en het milieu, sociale inclusie en sociale innovatie te bevorderen en de verbindingen met kleinere gebieden en steden te verbeteren;
  • het benutten van talent in krimpende steden — plaatsgebonden en geïntegreerde proefprojecten om nieuwe oplossingen te testen waarmee talent kan worden behouden of aangetrokken. Dit kan worden bereikt door lokale gemeenschappen erbij te betrekken en de economische, sociale en milieudimensies als gevolg van de demografische transitie aan te pakken.

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) zal 80 % van de kosten van de geselecteerde projecten financieren. Elk project kan maximaal 5 miljoen euro ontvangen. Een deel van deze financiering zal worden gebruikt om de innovatieve oplossingen ook in andere Europese steden ingang te doen vinden. Zo kunnen deze projecten nog meer effect sorteren, met name in steden en regio's die duurzame stedelijke transformatie het hardst nodig hebben. Daarom zullen de ondersteunde steden partnerschappen aangaan met drie andere steden om hun projecten te reproduceren.

De oproep staat open voor alle steden van de EU, individueel of als groep. Belangstellenden worden uitgenodigd zich in te schrijven voor voorlichtingsseminars en andere vergaderingen die in de komende weken zijn gepland. Meer informatie is te vinden op de website van het EUI.

De uiterste termijn voor het indienen van voorstellen is 5 oktober 2023.

Achtergrondinformatie 

Het EUI heeft in oktober 2022 een eerste oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd ter ondersteuning van het Nieuw Europees Bauhaus. Er werden 99 voorstellen uit 21 lidstaten ingediend. De winnaars van deze oproep worden in juni bekendgemaakt.

Het EUI is een nieuw instrument om de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid in 2021-2027 te ondersteunen met een specifiek EFRO-budget van 450 miljoen euro. Tijdens de programmeringsperiode 2021-2027 moet in elke lidstaat ten minste 8 % van de EFRO-middelen worden geïnvesteerd in prioriteiten en projecten die de steden zelf selecteren en op hun strategieën voor duurzame stedelijke ontwikkeling zijn gebaseerd.

Het EUI ondersteunt niet alleen innovatie, maar ook de capaciteiten van alle stedelijke gebieden in Europa. Het zorgt voor input om de beleidsvorming en de uitwisseling van kennis over duurzame stedelijke ontwikkeling te onderbouwen, onder meer via de stedenagenda voor de EU.

Het EUI wordt beheerd door de Commissie en de Franse regio Hauts-de-France. Het bouwt voort op de stedelijke innovatieve acties van de programmeringsperiode 2014-2020, maar is nog sterker gericht op stedelijke innovatie, duurzaamheid en reproduceerbaarheid in andere steden.

Meer informatie

Stedelijk Europa-initiatief

Open gegevensplatform over het cohesiebeleid

Kohesio

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion

Citaat/Citaten

Steden van verschillende grootten zijn van essentieel belang om Europa te helpen tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden en om demografische uitdagingen aan te gaan. Deze tweede oproep van het EUI zal als inspiratiebron dienen voor innovatieve oplossingen en doortastende stedelijke strategieën om de steden in de EU groener te maken, modellen te bieden voor duurzaam toerisme en om talent aan te trekken. Het is de bedoeling de meest dringende kwesties van vandaag met succes aan te pakken en het goede voorbeeld te geven zodat andere steden daarvan kunnen leren en de projecten kunnen dupliceren. In een notendop: dankzij de oproep zullen de steden in de EU hun rol kunnen spelen bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de EU en het cohesiebeleid. 
Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en Hervormingen - 31/05/2023

 

 

Bron:  © Europese Unie, 1995-2023