10/10/2022

Code van goede praktijk “Omgevingsaspecten bij de aanleg en uitbating van padelterreinen” en actualisatie brochure “Omgevingsaspecten bij padel”

padel
Terug naar artikeloverzicht

Padel is de laatste maanden amper weg te slaan uit de media. Met de Covid-19 pandemie heeft de sport een enorme boost gekend en is deze inmiddels uitgegroeid tot een van de vijf grootste sporten in Vlaanderen. De groei van de sport ging echter ook gepaard met een toename van het aantal klachten, met name over geluidshinder. Om padelclubs en lokale besturen te ondersteunen in deze problematiek en de geluidsimpact van padel in te kunnen schatten en objectiveren werkte Tennis Vlaanderen samen met Sport Vlaanderen en het Departement Omgeving een code van goede praktijk “Omgevingsaspecten bij de aanleg en uitbating van padelterreinen” uit. Deze code is gebaseerd op een geluidstudie die Tennis Vlaanderen liet uitvoeren en gaat onder meer in op de resultaten van de geluidstudie, een kader met een aanvaardbaar geluidsniveau voor padelactiviteiten en een set van twaalf concrete aanbevelingen m.b.t. de geluids- en lichtproblematiek.

De code van goede praktijk werd gepubliceerd op de website van Tennis Vlaanderen en is terug te vinden via deze link (https://www.tennisvlaanderen.be/info-voor-nieuwe-tennis-en-padelclubs).

Naar aanleiding van de publicatie van de code van goede praktijk actualiseerde het Departement Omgeving ook de brochure “Omgevingsaspecten bij padel”. Het betreft hierbij een beperkt aantal aanvullingen en verduidelijkingen en de afstemming met de code van goede praktijk.

De geactualiseerde brochure ‘Omgevingsaspecten bij padel’ kan teruggevonden worden via deze link https://www.vlaanderen.be/publicaties/omgevingsaspecten-bij-padel). 

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid