10/05/2019

Code van goede praktijk - evaluatie van uitdampingsrisico's in kader van bodem- en grondwaterverontreiniging

bodem
Back to article overview

De code van goede praktijk geeft richtlijnen voor de evaluatie van uitdampingsrisico’s van vluchtige stoffen in het kader van het Bodemdecreet, en omvat:

  • elementen voor het opstellen van een conceptueel model;
  • aandachtspunten voor een zo correct mogelijke inschatting van de blootstellingsrisico’s voor bewoners en/of gebruikers van een gebouw, als gevolge van aanwezige verontreiniging in bodem en/of grondwater;
  • richtlijnen voor het opstellen van meetstrategieën voor de uitvoering van bodem- en binnenluchtmetingen in het kader van humane risicobeoordeling;
  • een verduidelijking van bestaande wetgeving en toetsingswaarden.

Deze richtlijnen moeten worden gevolgd door erkende bodemsaneringsdeskundigen bij het uitvoeren van onderzoeken in kader van het Bodemdecreet.

Lees hier de code van goede praktijk voor uitdampingsrisico's voor meer infromatie.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid