07/03/2023

CO2 als grondstof voor hoogwaardige bouwmaterialen

nieuwbouw_0.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Broeikasgassen verminderen is een van de grote uitdagingen voor deze eeuw. De Europese Green Deal heeft ambitieuze doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hernieuwbare energie  zal helpen, maar zal onvoldoende zijn voor de procesindustrie.  Resterende, moeilijk afbreekbare CO2-emissies van industriële processen - zoals staal- en cementproductie - zullen we moeten afvangen en waar mogelijk verwerkt en hergebruikt worden in nieuwe producten. Om dit uit te zoeken werd het onderzoeksproject Carbon4Minerals opgestart.

carbon4animals_logo

Het project richt zich op het gelijktijdige gebruik van CO2 uit industriële rookgassen met afvalstromen om op die manier een enorme voorraad grondstoffen te ontsluiten voor innovatieve low-carbon binders en bouwmaterialen. Dat zou leiden tot (80 à 135% minder CO2-uitstoot.

carbon4minerals_concept_final

 

Industriële proefprojecten

In het totaal zullen acht industriële proefprojecten worden gebouwd en geëxploiteerd in de gehele proceswaardeketen van CO2-afvang tot cementproductie en koolstofarme bouwproducten. De technische, ecologische en economische haalbaarheid zal worden gevalideerd door een geïntegreerde beoordeling en de ontwikkeling van een op deze nieuwe producten toegesneden testpakket voor de levensduur.

Leermodules moeten de industriële implementatie en marktintroductie ondersteunen. Een consortium van technologieleveranciers, producenten en onderzoekspartners zal de processen ontwikkelen, testen en demonstreren.

Het onderzoeksconsortium van 14 partners uit zeven Europese landen is bijeengekomen voor een startvergadering in Berchem.  Project Officer Marko Cacanoski van de Europese Commissie heeft deze vergadering geïnteresseerd bijgewoond.

Dit project loopt tot 31 december 2026.

Het onderzoeksproject CARBON4MINERALS ontving financiering van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101091870 met een EU-bijdrage van 14.846.811 euro en een totale kostprijs van 20.322.450 euro om deze doelstellingen te bereiken.

Voor meer informatie, volg het project op Twitter: @carbon4minerals.

CARBON4MINERALS.EU

 

logo_EU_funded

 

 

Bron: 2018-2023 VITO