20/04/2020

‘Circulaire materialenverhalen’: Delen is het nieuwe hebben in een circulaire economie

verkeer_1
Terug naar artikeloverzicht

Door producten te delen zijn er minder materialen nodig om een bepaalde behoefte, bijvoorbeeld mobiliteit, in te vullen.

De OVAM ontwikkelde in samenwerking met onderzoeksinstelling VITO een interactieve tool om de impact van autodelen op materiaalgebruik en broeikasgasemissies te berekenen. De resultaten zijn niet min: een circulaire economie waarbij iedereen in een autodeelsysteem stapt (gemiddeld één deelauto per tien personen) en waarbij de transportbehoefte onveranderd blijft, zorgt voor een verlaagde materiaalimpact van meer dan 25 procent en voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgasemissies van meer dan 15 procent.

 

Draagvlak?

Vraag is of er in Vlaanderen een draagvlak is voor autodelen. De gemiddelde Vlaming doet op dit moment niet aan autodelen. Toch overweegt 17 procent van de Vlamingen om gebruik te maken van een autodeelsysteem. Voor bijna 20 procent van de Vlamingen is het bezit van een persoonlijke wagen geen must. 42 procent geeft aan er geen probleem mee te hebben om met anderen mee te rijden.

 

Meer info

www.ovam.be/delen-is-het-nieuwe-hebben-in-een-circulaire-economie

Surf naar www.ovam.be/circulaire-materialenverhalen voor alle circulaire materialenverhalen.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid