25/04/2019

Catalogus verzamelt concrete voorbeelden van veranderingsgericht bouwen

renovatie
Terug naar artikeloverzicht

Veranderingsgericht bouwen kan een sleutelrol spelen in het verlagen van de milieu-impact van de bouwsector. Het thema is een belangrijke stap in de transitie naar het hergebruiken van ruimtes en materialen. Gebouwen kunnen namelijk zo ontworpen worden dat ze eenvoudig van functie kunnen veranderen en dat de onderdelen ervan, de zogenaamde gebouwelementen en -materialen, op een hoogwaardige manier ingezet kunnen worden voor andere toepassingen.

Waardebehoud

Door bij het ontwerp van een gebouw te anticiperen op toekomstige aanpassingen, is het mogelijk om met minder vervuilende en minder materiaalintensieve verbouwingswerken te voldoen aan de steeds veranderende noden en (comfort)eisen van gebruikers en de maatschappij. Als het bovendien mogelijk is om gebouwelementen, zoals buiten- en binnenwanden, te demonteren en te recycleren of – nog beter – te hergebruiken met waardebehoud, kunnen heel wat materiaalkringlopen gesloten worden en zetten we een stap dichter richting circulariteit.

Vanaf het ontwerp

Om veranderingsgericht bouwen vanaf de eerste ontwerpfase te implementeren, stelde de OVAM in 2015 in samenwerking met een aantal onderzoeksinstellingen (VUB, VITO en KU Leuven) en architectenbureaus fiches met kwalitatieve ontwerprichtlijnen op. Die fiches tonen ontwerpers en bouwheren het belang van veranderingsgericht bouwen, geven aan hoe veranderingsgericht bouwen te integreren in het ontwerp en tonen welke oplossingen al bestaan.

De afgelopen jaren hebben de ontwerprichtlijnen hun nut bewezen. Ze blijken voor heel wat projecten een goede basis om in dialoog met architect, bouwheer en aannemer te zoeken naar veranderingsgerichte oplossingen.

Concrete oplossingen

De OVAM reikt nu een tweede tool aan om in dialoog met alle betrokkenen te zoeken naar veranderingsgerichte oplossingen. De Catalogus veranderingsgericht bouwen bevat concrete oplossingen op gebouwelementniveau met het oog op hergebruik van gebouwelementen en -materialen. Een aantal (prototype)voorbeelden zijn ter inspiratie opgenomen, om producenten aan te moedigen hun ontwerp aan te passen tot een optimaal aanpasbaar, demonteerbaar bouwsysteem. Alle oplossingen, informatie, tekeningen ... uit de catalogus zijn gebaseerd op het doctoraat Design, dimensioning and evaluation of demountable building elements van Mieke Vandenbroucke (VUB, 2016).

Vul zelf aan

We zien de catalogus als een dynamisch proces. Omdat nog niet alle functionele lagen uit het doctoraat werden opgenomen, breiden we de catalogus de volgende jaren verder uit. Ook bieden we producenten de kans om hun eigen innovatieve bouwoplossing toe te voegen. We nodigen iedereen van harte uit om het webformulier in te vullen.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid