05/04/2012

Brucodex

Terug naar artikeloverzicht

Brucodex biedt een overzicht van de laatste wijzigingen van de stedenbouwkundige en milieuwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brucodex is een juridische gegevensbank met een zoekmotor in de materies milieu en stedenbouw.

Via de gegevensbank krijgt u toegang tot de wetteksten die van toepassing zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en uitgaan van de verscheidene bevoegdheidsniveaus, zoals de gemeenten, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federale Staat en de Europese Gemeenschap.

U kunt er ook rechtspraak terugvinden van de Raad Van State, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.