16/05/2022

Briefingnota - Fit-for-55 pakket – Herziening richtlijnen energie-efficiëntie en energieprestaties van gebouwen

groene_energie
Terug naar artikeloverzicht

De Europese Commissie publiceerde op 14 juli 2021 een pakket van wetgevingsvoorstellen met betrekking tot het energie-, klimaat-, transport-, belastings- en grondgebruiksbeleid van de Europese Unie. Dit pakket kreeg de naam "Fit-for-55" omdat de Commissie hiermee haar wetgevingsinstrumenten wil afstemmen met de ambitie te komen tot koolstofneutraliteit in 2050 en bijgevolg tot een 55% reductie tegen 2030.

De Minaraad bracht nu een tweede briefing uit, met een update van het implementatieproces van het Fit-for-55-pakket. Een eerdere briefingnota ging in op de herziening van de Verordening Lastenverdeling; herziening van het Emissiehandelssysteem en de introductie van een Koolstofgrensaanpassingsmechanisme.

Deze tweede briefingnota heeft betrekking op de herziening van de Richtlijn Energie-Efficiëntie en de herziening van de Richtlijn Energieprestaties van gebouwen. Beide Richtlijnen staan in het teken van het beginsel "energie-efficiëntie eerst", dat centraal staat in het energiebeleid van de Europese Unie.

Het betreft hier een kennisdocument t.b.v. de raadsorganisaties van de Minaraad. Zo een kennisdocument, bindt de raadsleden of de raadsorganisaties niet, maar wordt wel aanvaard als informatieve achtergrond bij verdere raadswerkzaamheden. 

 

Klik hier voor de briefingnota

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid