Terug naar artikeloverzicht

Op 16 oktober 2020 organiseerde de Minaraad een webinar over PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) – een verzamelnaam voor een groep chemische perfluorverbindingen. PFAS hebben handige eigenschappen: ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend.

Sinds 2000 komen ze steeds meer onder de aandacht omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat deze stoffen persistent, bioaccumulatief en toxisch zijn. Daarnaast tonen metingen aan dat deze stoffen breed verspreid in ons milieu aanwezig zijn. Daarmee zijn PFAS aan te merken als “emerging contaminants” of opkomende verontreinigende stoffen. Deze stoffen vormen een nieuwe uitdaging voor het omgevings- en gezondheidsbeleid.

Tot een tiental jaar geleden was er een beperkte wetenschappelijke kennis over PFAS – over hun rol in het milieu en vooral over hun potentiële gezondheidseffecten en ecologische effecten op lange termijn. Gebrekkige kennis en informatie over deze verontreinigende stoffen verhinderden dat landen passend beleid ontwikkelden en maatregelen namen om deze nieuwe uitdaging structureel aan te pakken. Pas het laatste decennium is er een zeer snelle evolutie in de wetenschappelijke kennis over het gedrag van deze stoffen in oppervlakte- en grondwater, bodem en sediment, etc. Het beleid is momenteel dan ook in volle ontwikkeling.

Met deze briefing nota streeft het secretariaat van de Minaraad ernaar om een toegankelijk overzicht te bieden van de problematiek, en dit met het oog op onderbouwing van verdere raadswerkzaamheden. De nota werd nu vrijgegeven op de website van de Minaraad.

 

Klik hier voor de briefing nota

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid