Bosbehoudsbijdrage verhoogd tot 3,5 euro per vierkante meter

Gepubliceerd op 20/01/2017

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering  vandaag, vrijdag 20 januari 2017, beslist om de bosbehoudsbijdrage te verhogen tot 3,5 euro per vierkante meter.

In Vlaanderen is een ontbossing steeds gekoppeld aan de plicht om het verlies aan bos te compenseren. Deze boscompensatie kan gebeuren in natura (en is verplicht voor ontbossingen groter dan 3 hectare) of via het storten van een bosbehoudsbijdrage in het boscompensatiefonds. De Vlaamse overheid koopt met de middelen uit dat fonds vervolgens gronden aan, die zij bebost ter compensatie van de vergunde ontbossingen. Het voorbije jaar werd op die manier voor 10,2 miljoen euro grond verworven, samen goed voor 215  hectare nieuwe bebossing.

Op 1 juli 2016 had de Vlaamse regering reeds principieel beslist om de bosbehoudsbijdrage aan te passen, zodat het boscompensatiefonds beter in staat zal zijn de bosoppervlakte op peil te houden. Het bedrag, dat oorspronkelijk 120 Belgische Frank (of 2,97 euro) per vierkante meter bedroeg, werd in 2001 door de toenmalige Vlaamse regering verlaagd tot 80 Belgische Frank (of 1,98 euro).

Na advies van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed en van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen is de bosbehoudsbijdrage vandaag definitief bijgesteld tot 3,5 euro per vierkante meter.

Joke Schauvliege: “Ik wil het Vlaamse bosareaal versterken met kwaliteitsvolle bebossingsprojecten. Daarom heb ik de bosbehoudsbijdrage verhoogd, zodat er extra geld beschikbaar is voor grondverwerving en bebossing in Vlaanderen.” 

 

Bron: Persbericht Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur