Bosbehoudsbijdrage verhoogd

Gepubliceerd op 01/07/2016

In Vlaanderen is een ontbossing steeds gekoppeld aan de plicht om dat verlies aan bos te compenseren. Deze boscompensatie kan gebeuren in natura (en is op die manier zelfs verplicht voor ontbossingen groter dan 3 hectare), of via het storten van een bosbehoudsbijdrage in het boscompensatiefonds. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft als opdracht om met de middelen uit dat fonds gronden aan te kopen en te bebossen om zo de ontbossingen te compenseren.

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering op vrijdag 1 juli 2016, de bosbehoudsbijdrage aangepast om het boscompensatiefonds beter  in staat te stellen de bosoppervlakte op peil te houden. Het bedrag, dat voordien 120 Belgische Frank per vierkante meter bedroeg, werd in 2001 door de toenmalige Vlaamse regering verlaagd tot 80 Belgische Frank (of 1,98 euro). De bosbehoudsbijdrage is vandaag bijgesteld tot 3,5 euro per vierkante meter.

Eerder deze week lanceerde Joke Schauvliege ook een nieuwe projectoproep om gronden aan te kopen voor bebossing. Zij voorziet hiervoor 1 miljoen euro uit het Boscompensatiefonds. De oproep staat open voor zowel publieke als private rechtspersonen en natuurlijke personen. In die eerste categorie komen naast gemeenten, steden en provincies ook onder meer OCMW ’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking voor subsidies. De tweede categorie omvat naast individuele burgers onder meer bedrijven en vzw’s.

Joke Schauvliege: “We willen het bosareaal in Vlaanderen niet alleen behouden, maar verder versterken met kwaliteitsvolle bebossingsprojecten. Daarom heb ik de bosbehoudsbijdrage verhoogd, zodat er extra geld beschikbaar is voor boscompensatie in Vlaanderen.” 

Bron: Persbericht Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur