Bond Beter Leefmilieu: 100 km/u op autosnelwegen is wenselijk en realistisch

Gepubliceerd op 22/01/2009

Brussel 22 januari 2009 - Bond Beter Leefmilieu presenteerde deze voormiddag een studie over de impact van snelheid op verkeersveiligheid en milieu. De studie, uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven, geeft aan dat de verlaging van de maximumsnelheid op de autowegen jaarlijks 68 mensenlevens zou kunnen sparen. De fijnstofuitstoot van het autoverkeer op de snelwegen zou met een derde dalen en we zouden onze klimaatdoelstellingen makkelijker bereiken. Bond Beter Leefmilieu vraagt dan ook een debat over de invoering van een maximumsnelheid van 100 km/u op het Belgische autowegennet.

Brussel 22 januari 2009 - Bond Beter Leefmilieu presenteerde deze voormiddag een studie over de impact van snelheid op verkeersveiligheid en milieu. De studie, uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven, geeft aan dat de verlaging van de maximumsnelheid op de autowegen jaarlijks 68 mensenlevens zou kunnen sparen. De fijnstofuitstoot van het autoverkeer op de snelwegen zou met een derde dalen en we zouden onze klimaatdoelstellingen makkelijker bereiken. Bond Beter Leefmilieu vraagt dan ook een debat over de invoering van een maximumsnelheid van 100 km/u op het Belgische autowegennet.

"Dit gaat niet over het pesten van automobilisten", stelt Bond Beter Leefmilieu-woordvoerder Jan Turf. "Dit gaat over het redden van mensenlevens, over het terugdringen van fijn stof en over de strijd tegen de klimaatopwarming".  Bond Beter Leefmilieu is er van overtuigd dat een grote meerderheid van de automobilisten bereid is in dit verhaal mee te gaan. Op voorwaarde dat er ook een gevoelige daling van het aantal ongevallen volgt, en dat we daar bovenop resultaat boeken inzake gezondheid van mens en milieu.

Transport & Mobility Leuven (TML) onderzocht de impact van de maximumsnelheid op onze Belgische autowegen op verkeersveiligheid (aantal ongevallen, aantal doden, zwaar- en lichtgewonden) en op het milieu (uitstoot fijn stof, NOx en CO2).

Het was verbazend genoeg - de eerste keer dat in ons land zulke studie werd uitgevoerd. De sterkte van de studie is dat ze vertrekt van de officile gegevens over het verkeer in eigen land: reel aantal voertuigen op onze wegen, hun rele snelheid in het autowegverkeer, en het rele Belgische wagenpark.

Bond Beter Leefmilieu vroeg TML om op onbevooroordeelde en wetenschappelijke wijze de impact te berekenen van een verlaging van de maximumsnelheid op de rele snelheid op onze autowegen. Met deze nieuwe gegevens berekende TML, aan de hand van de kennis van het rele Belgische wagenpark, welke de veranderingen in emissie zouden zijn. Ook de inschatting van het aantal te verwachten ongevallen gebeurde aan de hand van de rele te verwachten nieuwe snelheden.

Op basis van de studie bepleit Bond Beter Leefmilieu een breed maatschappelijk debat over de snelle invoering van een maximumsnelheid van 100 km/u op onze autowegen. Op ringwegen, waar de verkeersituatie veel complexer is, moet de snelheid wellicht zelfs naar 90 of 80 km/u dalen, zoals in Nederland reeds het geval is.

Bij snelheidsverlaging tot 100 km/u maximum voorspelt de studie volgende resultaten:

  • daling van het aantal verkeersdoden op autosnelwegen met 44 % (dat zijn 68 mensenlevens per jaar, op basis van de gegevens over 2007)
  • daling van het aantal zwaargewonden op autosnelwegen met 27 %
  • daling van de uitstoot van fijn stof van het autowegverkeer met 33 %
  • daling van de CO2-emissies van het autowegverkeer met 12 %.

Deze maatregel is ook economisch interessant. Op basis van de beschouwde elementen verwacht de studie een economische winst van 32 miljoen euro per jaar bij een snelheidverlaging tot 100 km/u. De studie geeft evenwel zelf aan dat niet alle kosten en baten reeds in kaart gebracht zijn. Aan de batenzijde is de winst door dalend brandstofverbruik nog niet meegerekend, net zo min als de winst ten gevolge van minder files dankzij minder ongevallen.

De studie spreekt zich niet uit over de invloed van lagere snelheden op filevorming. Uit andere studies blijkt alvast dat je ook hier een bijkomend voordelig effect mag verwachten.

Bond Beter Leefmilieu concludeert dan ook dat de economische winst voor gezinnen en bedrijfsleven nog gevoelig hoger zou kunnen liggen.

BBL rapport snelheidslimieten autosnelwegen (PDF - 1 MB)

Bron : Bond Beter Leefmilieu