Terug naar artikeloverzicht

Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft als koepelorganisatie samen met de sector een langetermijnvisie Vlaamse Milieubeweging (PDF-document) voor 2050 en concrete doelen voor 2020 ontwikkeld. Het is een dynamisch kader, dat stelselmatig verder kan aangepast worden en mee kan evolueren in de tijd.

 

Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en ongezonde omgevingskwaliteit zijn de grote ecologische uitdagingen. Om deze uitdagingen succesvol aan te pakken, hebben we fundamentele verschuivingen nodig in ons energiegebruik, in onze omgang met grondstoffen en in ons ruimtegebruik. Dit zijn dan ook de drie kernthema’s van dit werkstuk. De inzichten die daaruit voortvloeien, moeten ons brengen tot nieuwe samenwerkingverbanden, tot creatieve werkwijzen, experimenten en innoverende activiteiten.