22/01/2024

Boeren leggen percelen aan waar akkervogels ook in de winter voedsel vinden

fazant
Terug naar artikeloverzicht

Akkervogels zoals geelgors en patrijs zullen de boeren hier dankbaar zijn: zij laten hier en daar perceeltjes met graan staan waar de vogels iets te eten kunnen vinden.

Wat is een beheerovereenkomst?

Landbouwers kunnen op (delen van) hun percelen beheerovereenkomsten sluiten. Ze voeren op die percelen dan vijf jaar lang  beheermaatregelen uit voor meer biodiversiteit in het landbouwgebied. In ruil daarvoor krijgen ze een jaarlijkse vergoeding. Zo bestaan er beheerovereenkomsten speciaal om akkervogels te helpen. U kan alle mogelijkheden voor beheerovereenkomsten en de vergoedingen bekijken op deze website​.

Meer info?

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid