24/11/2017

Biologische landbouw: nieuwe Europese regels bevestigd

Terug naar artikeloverzicht

Op 20 november 2017 bekrachtigden de in het Speciaal Comité Landbouw (SCL) vertegenwoordigde lidstaten het akkoord over de herziening van de bestaande regels inzake biologische productie en de etikettering van biologische producten, waarover op 28 junieen voorlopig akkoord met het Europees Parlement was bereikt.

De EU-regelgeving wordt geactualiseerd en geharmoniseerd om de duurzame ontwikkeling van de biologische productie in de hele EU te bevorderen. De nieuwe regels moeten ook eerlijke concurrentie voor landbouwers en marktdeelnemers garanderen, fraude en oneerlijke praktijken voorkomen en het vertrouwen van de consumenten in biologische producten opkrikken.

Volgende stappen

Na goedkeuring door het SCL zal de woordvoerder van het SCL een brief sturen naar de voorzitter van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement.

Daarin zal staan dat, als het Parlement tijdens zijn plenaire vergadering instemt met de compromistekst zoals goedgekeurd door het SCL, de Raad diezelfde tekst ongewijzigd in eerste lezing zal aannemen.

De nieuwe verordening zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021.

 

Bron: © Europese Unie, 2017