06/03/2023

Bijzondere ministerraad van 05 maart 2023

PFAS.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Conceptnota: “Programmatische Aanpak Stikstof: aanpassingen ontwerp-PAS na openbaar onderzoek”

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist, met een ruime meerderheid, om akkoord te gaan met de conceptnota over de Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS), die een oplijsting geeft van aanpassingen aan de ontwerp-definitieve PAS na het openbaar onderzoek en de adviezen. Ze gelast tevens de Vlaamse minister, bevoegd voor leefmilieu, om de nodige stappen te zetten voor de finalisering van het ontwerp-plan milieueffectrapport (MER), en de passende beoordeling, het doorlopen van de procedure tot goedkeuring van de definitieve plan-MER, de afwerking van de antwoordnota op de bezwaren van het openbaar onderzoek, en de definitieve PAS voor te leggen aan de Vlaamse Regering voor formele goedkeuring.

Conceptnota PAS

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 05 maart 2023