04/07/2003

Bevoegdheid om boetes op te leggen aan de spelers op de aardgas- en elektriciteitsmarkt

Terug naar artikeloverzicht

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor Elektriciteit en Gas (VREG) heeft de bevoegdheid boetes op te leggen aan de spelers op de aardgas- en elektriciteitsmarkt. De VREG heeft ABAFIM, de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, verzocht haar bij te staan in het kader van de eventuele gedwongen invordering van deze boetes. De Vlaamse regering gaat op dat verzoek in. De rol van ABAFIM zal zich wel beperken tot loutere invordering van eventuele boetes.