22/06/2023

Betere milieuprestaties door milieumanagementsysteem EMAS

voetafdruk.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De VMM vraagt niet alleen van bedrijven en burgers inspanningen voor een beter leefmilieu. We willen ook zelf een voorbeeld zijn. Daarom hanteren we al 10 jaar het EMAS-milieumanagementsysteem, waardoor onze ecologische voetafdruk steeds kleiner wordt en onze milieuprestaties boven verwachting scoren. De nieuwe doelstellingen voor 2030 leggen de lat hoog. We zijn ambitieus voor de toekomst en gaan de uitdagingen vol overtuiging aan.

EMAS

In 2014  kozen we ervoor om bij de VMM een milieumanagementsysteem conform de EMAS-verordening te hanteren. EMAS staat voor Eco-Management en Audit Schema. Dit milieumanagementinstrument werd door de Europese Commissie ontwikkeld in lijn met de ISO 14001-norm. Door dit systeem evalueren, rapporteren en verbeteren we onze milieuprestaties continu. Dit milieuzorgsysteem beklemtoont ook de betrokkenheid van het personeel en een transparante communicatie.

Milieuprestaties boven verwachtingen

De doelstellingen voor 2022 werden bijna allemaal behaald door een gericht aankoopbeleid, digitalisering, het verduurzamen van het wagenpark, een systematische monitoring en bijsturing om het energieverbruik te beperken, meer telewerk, de aansluiting op het warmtenet …
Enkele opvallende trends in de periode 2018-2022:

  • Het papierverbruik daalde met 58%: van 5 938 kg in 2018 naar 2489 kg in 2022.
  • De CO2-emissies van de gebouwen en wagens samen daalden met 25%.
  • Het watergebruik daalde met 46% per werknemer.
  • Het gasverbruik daalde met 36% en het elektriciteitsverbruik daalde met 7,7%.
  • De eigen opgewekte elektriciteit verdrievoudigde sinds 2018. 10% van het totale verbruik werd in 2022 zelf opgewekt.
  • De totale hoeveelheid afval daalde met 23%. Het restafval daalde met 59%. De PMD-fractie daalde met 37%.
  • Het aantal gereden kilometers met dienstwagens daalde met 23%.

Ambitieuze doelstellingen voor 2030

Sander Devriendt, EMAS-coördinator: "Interne Milieuzorg is belangrijk bij de VMM. Door de inspanningen van alle collega’s konden we de afgelopen jaren mooie resultaten voorleggen. Samenwerking brengt ons verder en zorgt ervoor dat onze milieuprestaties voortdurend verder verbeteren. Met onze nieuwe doelstellingen voor 2030 leggen we de lat hoog. We zijn ambitieus voor de toekomst en gaan de uitdagingen vol overtuiging aan. Zo streven we o.a. naar klimaatneutraliteit in 2030 i.p.v. in 2040.  De resterende CO2-uitstoot compenseren we door zelf extra te bebossen. Tegen 2030 willen we de helft van ons elektriciteitsverbruik zelf opwekken en zetten we nog meer in op groene IT. We willen onze medewerkers inspireren om duurzaam te handelen, zowel op als naast het werk." 

EMAS-registratie

Op 31 maart kreeg de VMM een schitterende beoordeling voor haar milieuprestaties en werd de EMAS-registratie voor de 15 VMM-locaties vernieuwd.

Lees hier onze milieuverklaring »

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse overheid