10/01/2017

Beste Beschikbare Technieken: niet langer enkel een Europees verhaal

Terug naar artikeloverzicht

In de schoot van het OESO-project “Best Available Techniques for Preventing and Controlling Industrial Chemical Pollution” heeft het BBT-kenniscentrum van VITO de milieuregelgeving van een aantal OESO-leden en partnerlanden in kaart gebracht, met name de EU, China, India, Japan, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten. Tijdens een workshop in Parijs op 21 en 22 november 2016 werden, met succes, de eerste resultaten van dit project voorgesteld aan de expertenwerkgroep. Dé gelegenheid voor een aantal landen om kennis over en ervaringen met hun milieuregelgeving, en in het bijzonder de bepaling van de BBT of gelijkaardige concepten en de implementatie ervan, uit te wisselen.

Doel van het OESO-project

Allereerst dient er een informatieuitwisseling plaats te vinden aangaande het beleid ter preventie en bestrijding van industriële emissies, meer bepaald om chemische verontreiniging te voorkomen en te beheersen. Het uiteindelijke opzet van het project is om administraties wereldwijd die momenteel nog geen dergelijk beleid geïmplementeerd hebben, of die de eerste stappen zetten, de nodige informatie aan te reiken. De ontwikkeling van een tool behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Ronde tafel over BBT in Moskou

Op vraag van het OECD nam het BBT-kenniscentrum van VITO enkele maanden geleden deel aan een ronde tafel over BBT in Moskou, waarbij een eerste ontmoeting plaatsvond met de verantwoordelijken van het Russische BBT-Bureau. Deze Russische delegatie kreeg nu ook uitgebreid de gelegenheid tot face-to-face overleg met het hoofd van het Europese IPPC Bureau, vertegenwoordigers van de Europese Commissie, betrokken bij de totstandkoming en implementatie van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) en EU-lidstaten met ruime ervaring in het implementeren van BBT zoals België en Duitsland.

Zoals ook het geval in Rusland, werkt Zuid-Korea de laatste jaren zeer intensief aan de ontwikkeling en implementatie van een geïntegreerde milieuregelgeving, naar analogie met de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EC). Ook ervaringen en vragen hieromtrent kwamen ruim aan bod tijdens de workshop. Het Europese BBT-verhaal dat in 1996 van start ging in het kader van de IPPC-richtlijn is ondertussen uitgebreid naar heel wat landen, wereldwijd.

Meer informatie

caroline.polders@vito.be & an.derden@vito.be

BBT-kenniscentrum - VITO

 

Bron: © 2016 - 2017: VITO NV