23/04/2004

Besluit goedgekeurd dat de regels voor inhoud en procedure bepaalt van een reductieprogramma voor bestrijdingsmiddelen.

Terug naar artikeloverzicht

Vlaamse regering in kort bestek - 23 april 2004

Op voorstel van Vlaams minister Jef TAVERNIER:

De Vlaamse regering keurt principieel het besluit goed dat de regels voor inhoud en procedure bepaalt van een reductieprogramma voor bestrijdingsmiddelen. Dit besluit sluit aan op artikel 4 van het decreet van 21 december 2001 ter vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten van de Vlaamse overheid. Dit decreet verbood het gebruik van bestrijdingsmiddelen maar voorzag tevens de mogelijkheid om hiervan af te wijken door het indienen van een reductieprogramma. Het huidige besluit vult deze bepalingen verder in door het invoeren van een eenmalig reductieprogramma en een gefaseerd reductieprogramma met indiening van stapsgewijze actieprogramma's. Er wordt een regeling uitgewerkt tot 2014. Daarna volgt een evaluatie. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron : persdienst Vlaamse regering