13/11/2018

Beslissingen Ministerraad van 9 november 2018

Terug naar artikeloverzicht

Samenwerkingsakkoord invasieve uitheemse soorten: instemmingsdecreet

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, minister Philippe Muyters en minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering keurt het samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten over de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. Nu hecht ze, na advies van de Minaraad en van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat instemt met dit samenwerkingsakkoord. Het akkoord kadert in de uitvoering van de Europese Verordening over de preventie en beheersing van invasieve uitheemse soorten. Het ontwerp van instemmingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Invasieve uitheemse soorten - nota Invasieve uitheemse soorten - decreet Invasieve uitheemse soorten - memorie
Invasieve uitheemse soorten - bijlage Invasieve uitheemse soorten - bijlage Invasieve uitheemse soorten - advies
Invasieve uitheemse soorten - advies    
 
 

Addendum aan brownfieldconvenant 116. Gentbrugge- Sidaplax

Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
Het brownfielddecreet moet investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten. Een brownfieldconvenant kan gewijzigd worden door een addendum, met toestemming van alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu addendum 1 goed aan het brownfieldconvenant 116. Gentbrugge - Sidaplax. CAAAP treedt uit als actor uit het brownfieldconvenant, en Kerkstraat Land II treedt toe als actor tot het brownfieldconvenant. 
 

Zoneringsbesluit: omslagwaarde fusiegemeenten

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

In  het zoneringsbesluit is 'omslagwaarde' bepaald als 'waarde die per gemeente is bepaald en die de minimaal ingezamelde of in te zamelen vuilvracht aangeeft voor er sprake kan zijn van een gewestelijke saneringsopdracht'. Bij het besluit is een tabel gevoegd met omslagwaarden per gemeente. De omslagwaarden zijn bepaald in functie van de grootte van de gemeente, aan de hand van de inwonersaantallen. Bij het fusioneren van gemeenten stelt zich de vraag wat het gevolg is voor de omslagwaarde van de nieuwe fusiegemeente. De Vlaamse Regering stelt daar voor om de volgende aanpak te hanteren: bij een fusie van gemeenten met verschillende omslagwaarden (in 2006) wordt de hoogste waarde weerhouden voor de fusiegemeente, en voor het grondgebied van de fusionerende gemeente met de lagere omslagwaarde wordt de lagere omslagwaarde behouden na de fusie. De Vlaamse Regering wijzigt daarvoor principieel het zoneringsbesluit. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 9 november 2018