11/05/2020

Beslissingen Ministerraad van 8 mei 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

 

COVID-19: uitstel digitale kunstmestregister

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is een civiele noodsituatie ontstaan. Het Vlaams Parlement heeft daarom een nooddecreet aangenomen, dat onder meer voorziet dat bepaalde termijnen kunnen aangepast worden. In uitvoering van dit decreet beslist de Vlaamse Regering nu om de invoering van het digitale kunstmestregister, dat voorzien was voor 1 juli 2020, uit te stellen tot 1 januari 2021. 

Nota aan de Vlaamse Regering

BVR

 


VLAREM III: actualisatie op basis van de Europese BBT-conclusies voor afvalbehandeling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel titel II van het VLAREM van 1 juni 1995 en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014. De wijziging zorgt voor de actualisering van de milieuregelgeving op basis van de Europese Best Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies voor afvalbehandeling. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Verslag aan de Vlaamse Regering

 


Samenwerkingsakkoord verpakkingsafval: instemmingsdecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op 5 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering het samenwerkingsakkoord goed over de preventie en het beheer van verpakkingsafval. De vorige Vlaamse Regering keurde een dergelijk samenwerkingsakkoord ook al goed op 19 juli 2019, en keurde ook het instemmingsdecreet hierbij goed. Inhoudelijk zijn de samenwerkingsakkoorden dezelfde, maar omdat de samenstelling van de Vlaamse Regering verschilt, moet het instemmingsdecreet opnieuw worden goedgekeurd en ingediend. Daarom hecht de Vlaamse Regering nu haar principiële goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat instemt met dit samenwerkingsakkoord. Het ontwerp van instemmingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. 

Nota aan de Vlaamse Regering Samenwerkingsakkoord
Memorie van toelichting Ontwerpdecreet

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 8 mei 2020