11/01/2021

Beslissingen Ministerraad van 8 januari 2021 

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Aanpassing steunreglementering Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering wijzigt principieel de steunreglementering van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, om deze aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving en aan de Europese voorwaarden voor ondernemingen in moeilijkheden. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


1 miljoen euro strategische ecologiesteun voor Wimble Manufacturing Belgium bv in Mechelen

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Wimble Manufacturing Belgium bv in Mechelen. Wimble Manufacturing Belgium bv is voor 100% een dochterfirma van Kellogg Company Ltd., waarbij de vestiging in Mechelen één van de belangrijkste productiefaciliteiten is van Pringles-chips wereldwijd. Het ecologieproject moet de energiestromen optimaliseren, zodat energievraag en -aanbod beter op elkaar zijn afgestemd en het totale energieverbruik daalt. Daarvoor zijn verschillende technologieën geselecteerd, die op een unieke manier worden geïntegreerd in het productieproces. Het bedrijf investeert daarvoor zelf 13,48 miljoen euro in het project. 

 


1 miljoen euro strategische ecologiesteun voor Campine nv in Beerse

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Campine nv in Beerse. Campine nv is een Vlaams bedrijf actief in het recycleren van lood uit klassieke autobatterijen en ander loodafval. Het heeft in eigen beheer een technologie ontworpen voor het recycleren van antimoon uit antimoonhoudend loodafval. Hierdoor zal voor de eerste keer in Europa antimoon gerecycleerd worden voor toepassing als vlamvertrager. Campine investeert zelf 4,9 miljoen euro in de installatie.

 


Verlenging beheersreglement referentietaken ILVO voor het beleidsdomein Omgeving met één jaar

Op voorstel van viceminister-president Hilde CrevitsVlaams minister Zuhal Demir

Sinds 1 januari 2012 vervult het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) referentietaken voor het beleidsdomein Omgeving. ILVO fungeert hierbij als kenniscentrum ten behoeve van specifieke beleidsnoden. Het beheersreglement ILVO referentietaken voor beleidsdomein Omgeving wordt ongewijzigd verlengd met één jaar.

 


Uitvoering Mestdecreet (VLAREME): wijzigingsbesluit equivalente maatregelen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het Mestdecreet is voorzien dat voor een aantal van de standaardmaatregelen die in de gebiedstypes 2 en 3 (met de slechtste waterkwaliteit) moeten nageleefd worden, equivalente maatregelen kunnen vastgelegd worden die de landbouwers als alternatief voor deze standaardmaatregelen kunnen uitvoeren. De Vlaamse Regering wijzigt daarom, na advies van de Raad van State, definitief VLAREME, het uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet. Het gewijzigde uitvoeringsbesluit bevat het regelgevend kader rond deze equivalente maatregelen. Zo wordt de werking van de beoordelingscommissie voor equivalente maatregelen geregeld en de wijze waarop de lijst van equivalente maatregelen vastgelegd wordt. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Omzetting Europese Richtlijnen keuring van verwarmings- en airconditioningsystemen: wijziging diverse besluiten milieu

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse besluiten over leefmilieu. Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van Europese regelgeving over de keuring van verwarmingssystemen en airconditioningsystemen.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

Advies RvS

Verslag aan de Vlaamse Regering Bijlage bij BVR van 8 januari 2020  

 


Compensatie voor uitvoering milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit waarin een compensatie wordt toegekend aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers. De subsidie voor de werkingsjaren 2020 en 2021 wordt nog toegekend, maar er komt geen nieuwe intekenperiode. De Vlaamse Regering heeft bijkomende middelen vrijgemaakt voor de lokale besturen via onder andere de subsidie voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


COVID-19: inzameling afval

mededeling aan de Vlaamse Regering

Ontwerp van omzendbrief VR 2020/OMG: “Richtlijnen betreffende de inzameling van huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval door of op in opdracht van de lokale besturen”

Mededeling aan de Vlaamse Regering Omzendbrief

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 8 januari 2021