29/06/2020

Beslissingen Ministerraad van 26 juni 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

POM West-Vlaanderen: subsidie project Drone Port

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 een cofinanciering van 600.000 euro toe aan het EFRO-project 1384 - 'Drone Innovations'. De dronesector is een sector in volle ontwikkeling. De provincie West-Vlaanderen wil deze sector op een gecoördineerde manier ondersteunen en daarvoor de gepaste kennis en faciliteiten aantrekken, ontwikkelen en verankeren. In Koksijde, Oostende en Zeebrugge zijn al Drone Hub-initiatieven in ontwikkeling, die samenwerken via het samenwerkingsverband DronePort West-Vlaanderen, met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) als coördinator. Het project moet onderzoek, innovatie en testing vanuit dit samenwerkingsverband concreet maken via gerichte investeringen en activiteiten om cocreatie en innovatie te bevorderen. De Vlaamse minister bevoegd voor Economie, Werk, Innovatie, Sociale Economie en Landbouw zal het subsidiebesluit voor een bedrag van 600.000 euro voor POM West-Vlaanderen ondertekenen.   

 


POM West-Vlaanderen: subsidie project Upskill

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent een cofinanciering toe van 2,38 miljoen euro aan het EFRO-project 1390 'UPSKILL', in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020. Met het UPSKILL-project willen POM West-Vlaanderen en VDAB inspelen op de mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod, waar digitalisering en automatisering een voortdurende bijsturing van competenties nodig maken, terwijl opleidingsverstrekkers onvoldoende zijn uitgerust om de gevraagde digitale en technische vaardigheden te kunnen aanleren. UPSKILL moet de basis leggen voor een kwalitatief en vraaggericht opleidingsaanbod in West-Vlaanderen, met de focus op technische profielen in de speerpuntsectoren nieuwe materialen, voeding, industrie 4.0, blue energy en logistiek. De Vlaamse minister bevoegd voor Economie, Innovatie, Werk en Sociale Economie zal het subsidiebesluit ondertekenen.   

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 26 juni 2020