17/03/2020

Beslissingen Ministerraad van 13 maart 2020

wetgeving_2
Terug naar artikeloverzicht

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 136. Gullegem - IMHO

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, zogenaamde 'brownfields'. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan Brownfieldconvenant 136. Gullegem - IMHO. Ze geeft het Agentschap Innoveren & Ondernemen de opdracht om op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 


GRUP R4 – knoop Wachtebeke: principiële definitieve vaststelling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Volgend op het openbaar onderzoek beslist de Vlaamse Regering nu principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘R4 –knoop Wachtebeke’. Het plan is gelegen op het grondgebied van Gent, Wachtebeke en Zelzate (provincie Oost-Vlaanderen). Met het project 'Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen', kortweg project R4WO, stemt de Vlaamse Regering de inrichting van de R4 West en Oost af op de rol als primaire weg binnen het Vlaamse wegennet en verbetert ze de verkeersveiligheid én verkeersleefbaarheid langsheen deze assen. Dit impliceert het omvormen van verschillende kruispunten al dan niet met aansluiting op de R4 in de toekomst. Binnen het project R4WO is ook sterk ingezet op de afstemming met spoorlijn L204. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.  

 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies Dept Omgeving
Bijlage I. Verordenend grafisch plan Bijlage I. Verordenend grafisch plan 1 kaart Bijlage I. Verordenend grafisch plan 2 kaart
Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa: Toelichtingsnota Bijlage IV. Register met de percelen
Bijlage IV. Register met de percelen Bijlage V: Milieubeoordeling Bijlage VI: VR-toets
Kaart 3: Bestaande juridische toestand Kaart 0: Situering Plangebieden Kaart 1: Bestaande feitelijke toestand
Kaart 2: Bestaande juridische toestand Procesnota 05  

 


Subsidie Beauvent cvba plaatsing drijvende zonnepanelen: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Begin december 2018 kende de Vlaamse Regering een eenmalige subsidie toe van 800.000 euro aan Beauvent cvba, ter ondersteuning van de plaatsing van drijvende zonnepanelen. Het minimaal te installeren piekvermogen werd vastgelegd op 2500 kWe. Op vraag van de projectindiener wordt het minimaal te installeren vermogen nu verminderd naar 1000 kWe en beter afgestemd op het verbruik ter plaatse. De Vlaamse Regering wijzigt daarom haar subsidiebesluit en verlaagt het steunbedrag naar 320.000 euro, evenredig met de vermindering van het te installeren piekvermogen.

 


Herverdeling provisie implementatie van energie-efficiëntiemaatregelen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering beslist tot herschikking van middelen vanuit de provisie bij Financiën & Begroting voor de implementatie van energie-efficiëntiemaatregelen voor de eigen gebouwen en technische installaties.

 

BVR Nota aan de Vlaamse Regering
Bijlage                              Bijlage 1: Overzicht projecten

 


Indiening omgevingsvergunningsaanvraag door nv BAM (Lantis) voor de Oosterweelverbinding, met inbegrip van de leefbaarheidsprojecten

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele, Vlaams minister Lydia Peeters

In het kader van de Oosterweelverbinding bevestigt de Vlaamse Regering het engagement om de plannen voor de onderbouw (Oosterweelverbinding) en de plannen voor de bovenbouw (leefbaarheidsprojecten) op elkaar af te stemmen. Ze bevestigt tevens haar engagement uit het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid. De Vlaamse Regering neemt ook kennis van het goedgekeurde project-MER Oosterweelverbinding en neemt akte van de intentie van nv BAM (Lantis) om de omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen op basis van het 'geoptimaliseerd voorkeursontwerp'. 

 

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Ford site Genk: verplaatsing Fluxysleiding

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Ten behoeve van een integrale herontwikkeling van de Ford site door de projectpartners (Vlaams Gewest, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, De Vlaamse Waterweg nv, Flanders Investment & Trade en stad Genk) werd een Masterplan Ford site opgemaakt. In het terrein is er momenteel nog een stuk buiten dienst gestelde gasleiding van Fluxys aanwezig dat de invulling van het domein in overeenstemming met de principes uit het Masterplan in de weg staat. Om de uitvoeringsplanning van de ontwikkeling van de site niet in het gedrang te brengen, is het noodzakelijk dat de leidingen uiterlijk op 1 juli 2020 verwijderd zijn. De Vlaamse Regering keurt hiervoor het besluit goed.

 


10de oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant

Mededeling

 

Mededeling aan de Vlaamse Regering Bijlage 1: Voorstel van oproep in BS Aanvraagformulier

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 13 maart 2020