08/07/2024

Beslissingen Ministerraad van 08 juli 2024 via elektronische procedure

wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

Definitieve vaststelling GRUP ‘Leidingstraat Glabbeek-Halen’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Leidingstraat Glabbeek - Halen' en van de bijbehorende bijlagen. Het tracé van de leidingstraat is 20 kilometer lang en is gelegen op het grondgebied van Glabbeek, Kortenaken, Geetbets en Halen. De aanduiding van een leidingstraat kadert in het voorzien van de energiebevoorrading op nationaal niveau. In eerste instantie zal de leidingstraat het leidingnet en de hoofdaanvoer van aardgas naar de regio Limburg versterken. Door de energietransitie kunnen op termijn ook andere stoffen overwogen worden. In het GRUP wordt niet limitatief bepaald welke stoffen toegelaten zijn. De voorziene leiding wordt technisch zo ontworpen dat de omschakeling naar alternatieve energiedragers mogelijk is. Voor de nieuwe verbinding Glabbeek-Halen werden drie mogelijke tracés grondig onderzocht, waarna geopteerd is voor het oostelijke tracé.

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 08 juli 2024