09/06/2020

Beslissingen Ministerraad via elektronische procedure van 9 juni 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

GRUP Golfterrein Witbos

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Golfterrein Witbos' en van de bijbehorende bijlagen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. De gemeenten Herentals en Westerlo zullen een overeenkomst afsluiten met de eigenaars van het domein Witbos, om een duidelijk kader vast te leggen voor de organisatie van evenementen en om afspraken te maken over de meest geschikte momenten voor de organisatie van evenementen, de afwikkeling van het verkeer en het voorkomen van overlast voor bewoners in de omgeving.  De vertegenwoordigers van de omliggende wijken worden best betrokken bij het tot stand brengen van deze overeenkomst.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Kennisgeving/Ontwerp-MER
Niet-Technische Samenvatting Goedkeuring MER - Dept. Omgeving Beslissing RVR-toest - Dept. Omgeving
Bijlage I. Verordenend grafisch plan Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa. Toelichtingsnota - tekst
Bijlage IIIb. Toelichtingsnota - kaarten Kaart 0 Situering plangebied Kaart 1: Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto
Kaart 2: Bestaande juridische toestand: gewest-, RU-plannen Kaart 3: Bestaande juridische toestand: andere plannen Bijlage I. Verordenend grafisch plan

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 9 juni 2020