27/03/2020

Beslissingen Ministerraad via elektronische procedure van 24 maart 2020

wetgeving_2
Terug naar artikeloverzicht

Coronacrisis: afwijking reglementering omgevingsvergunning

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het decreet met maatregelen in geval van een civiele noodsituatie wil de verdere verspreiding van het coronavirus indammen en de veiligheid en de volksgezondheid garanderen. Het machtigt de Vlaamse Regering onder meer om regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of verlengen van proceduretermijnen of het tijdelijk aanpassen van procedurele of administratieve verplichtingen, als gevolg van de civiele noodsituatie. In dit kader keurt ze nu het uitvoeringsbesluit goed bij dit decreet, dat een afwijking voorziet op de reglementering rond de omgevingsvergunning. De termijnsverlengingen en extra flexibiliteit die gegeven worden in dit besluit hebben tot doel de gevolgen van de coronacrisis, die een normaal verloop van de procedures verhinderen, op te vangen en te milderen. 

Nota aan de Vlaamse Regering                            BVR

 

Bron:  Vlaanderen.be - Beslissing Ministerraad van 24 maart 2020