24/11/2023

Beslissingen Ministerraad via elektronische procedure van 23 november 2023

wijziging_wetgeving-krant
Terug naar artikeloverzicht

Aanpak besteding middelen voor verderzetting onderbouwde aanpak energiebesparing gebouwenpark sector Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering neemt kennis van de verderzetting van de onderbouwde aanpak voor energiebesparing van het gebouwenpark in de sector Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ze keurt hiervoor de reservering goed van 7 miljoen euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds en 4,76 miljoen euro vanuit het budget van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). De doelstelling is om zo de renovatiegraad en de duurzaamheid van het patrimonium doelgericht te verhogen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Achter Prins Boudewijnlaan’ in Assenede

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Achter Prins Boudewijnlaan' in Assenede als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is bijna volledig onbebouwd en bestaat uit weiland en akkerland achter een relatief ondiep hoger gelegen woonlint ('dijkhuizen') aan de Prins Boudewijnlaan op de noordelijke grens van de woonkern Assenede. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Kasteel ter Leyen’ in Assenede

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Kasteel ter Leyen' in Assenede als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is bijna volledig onbebouwd en bestaat uit akkers, weiland en kleine landschapselementen. Het gebied is volgens het gewestplan hoofdzakelijk gelegen in woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Noordstraat’ in Assenede

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Noordstraat' in Assenede als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en bestaat uit een groot deel van een landbouwakker achter woonlinten. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied met landelijk karakter en woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Sasdijkstraat’ in Assenede

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Sasdijkstraat' in Assenede als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en bestaat uit akkers en weiland, achter woonlinten in de Sasdijkstraat (noordoost), de Stadhuisstraat (noordwest) en de Kloosterstraat (zuidwest). Zuidoostelijk wordt de afbakening begrensd door sportterreinen (voetbal). Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied en woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Lot-Huizingen' in Beersel

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Lot-Huizingen' in Beersel als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is deels ontwikkeld als recreatiegebied (voetbalvelden met bijhorende infrastructuur) en deels in gebruik als weiland. Het is volgens het gewestplan gelegen in woongebied, recreatiegebied en reservegebied voor woonwijken. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Grote Heide’ in Beveren

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Grote Heide' in Beveren als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en bestaat uit akkerland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Meersen Noord’ in Beveren

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Meersen Noord' in Beveren als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en bestaat uit grasland. De Meersenbeek vormt de zuidelijke grens. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied en woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Vrasene-Zuid’ in Beveren

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Vrasene-Zuid' in Beveren als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en is grotendeels in landbouwgebruik als laagstamboomgaard en weiland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied en woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Breeveld’ in Brakel

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Breeveld' in Brakel als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied bestaat uit een grasveld met in het zuiden enkele bomen en een paadje. Het is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied. Het is gelegen in een zone voor ambachtelijke bedrijven en bijhorende bufferzone overeenkomstig het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) 4 Breeveld. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘De Coenstraat’ in Brakel

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'De Coenstraat' in Brakel als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is, met uitzondering van enkele kleinere tuinconstructies, onbebouwd en bestaat uit enkele boompartijen en weiland. Aan noordoostelijke zijde van de afbakening bevindt zich een voetgangersdoorsteek. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Kerkmeers’ in Brakel

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Kerkmeers' in Brakel als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is, met uitzondering van een woning en enkele kleine constructies, onbebouwd en bestaat uit met bomenrijen omrande weiden. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Leeuwegem Meersen’ in Denderleeuw

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Leeuwegem Meersen' in Denderleeuw als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied ligt ten zuiden van een bedrijvencluster, is onbebouwd en bestaat uit enkele beboste terreinen, een toegangsweg tot de bedrijvencluster, het recyclagepark Denderleeuw en een braakliggend terrein begroeid met struikgewas ten zuiden van het recyclagepark. De zuidoostelijke grens van het gebied wordt gevormd door een bomenrij met een brede, dichte ondergroei van struikgewas. Het gebied is bestemd als gemengd regionaal bedrijventerrein volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst’. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Hoge Wal’ in Evergem

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Hoge Wal' in Evergem als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en bestaat uit weiland en akkerland met een kleine braakliggende zone. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied en woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Rood-Kruisstraat’ in Geraardsbergen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Rood-Kruisstraat' in Geraardsbergen als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied bestaat grotendeels uit bos met vertuinde zones en is doorsneden met paden. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, woonuitbreidingsgebied en woongebied. Een deel is gelegen binnen een goedgekeurd BPA (Bijzonder Plan van Aanleg). Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘St.-Jozefsinstituut’ in Geraardsbergen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'St.-Jozefsinstituut' in Geraardsbergen als watergevoelig openruimtegebied (WORG). In het gebied staan geen gebouwen of constructies. Het bestaat grotendeels uit bos en grasland. Naast de noordwestelijke vleugel van het gebouwencomplex is een aanzienlijke oppervlakte verhard. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Lebbeke centrum’ in Lebbeke

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Lebbeke centrum' in Lebbeke als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is volledig onbebouwd en bestaat uit bos. De Vondelbeek (2de categorie) vormt de westelijke perceelsgrens. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Klein Antwerpen’ in Lebbeke

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Klein Antwerpen' in Lebbeke als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd. Het centrale en oostelijke deel van het gebied bestaat vooral uit beboste percelen; het uiterste oosten van het gebied bestaat uit een grasveld. Het westelijke deel van het perceel bestaat uit een onbebouwde strook gelegen achter de tuinen van de Begonialaan die is gevuld met grasland en bomen. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Burchtdam’ in Ninove

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Burchtdam' in Ninove als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is zo goed als onbebouwd en bestaat uit weiland met her en der losstaande bomen. In het zuiden liggen enkele volkstuinen, in het oosten een voetbalveld. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied, gebied voor dagrecreatie, gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's, woongebied en recreatiegebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Sint-Martensdries’ in Oosterzele

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Sint-Martensdries' in Oosterzele als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en bestaat uit bos en graslanden gelegen in de vallei van de Molenbeek. In het uiterste westen van het gebied is een AQF-installatie gelegen binnen de afbakening. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied en in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Centrum Melden’ in Oudenaarde

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Centrum Melden' in Oudenaarde als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is volledig onbebouwd en bestaat uit weiland doorsneden door waterlopen 2de categorie, Beiaardbeek en Renne/Molenbeek met daartussen een grachtenstelsel. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Nonnemolen’ in Oudenaarde

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Nonnemolen' in Oudenaarde als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is quasi volledig onbebouwd en grotendeels in landbouwgebruik (akker en weiland). In het noordwestelijke deel van het gebied ligt een voetbalveld. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Schapendries’ in Oudenaarde

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Schapendries' in Oudenaarde als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en grotendeels in gebruik als landbouwgrond (weiland en akker). Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Delfossestraat’ in Ronse

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Delfossestraat' in Ronse als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied bestaat uit een braakliggend perceel met struiken en bomen in het noorden en een onbebouwd weiland in het zuiden. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied met landelijk karakter. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Deurnemeers’ in Ronse

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Deurnemeers' in Ronse als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied bestaat uit drie onbebouwde delen in een woonlint die gebruikt worden als weiland. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Park Hein Deprez’ in Sint-Niklaas

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Park Hein Deprez' in Sint-Niklaas als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is grotendeels onbebouwd en valt samen met een park in een binnengebied in Belsele, Sint-Niklaas. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor dagrecreatie en woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Zuiderdijk - Noordlaan’ in Wetteren

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Zuiderdijk- Noordlaan' in Wetteren als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied bestaat uit drie deelgebieden en is volledig onbebouwd. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied, woonuitbreidingsgebied en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Zuidlaan’ in Wetteren

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Zuidlaan' in Wetteren als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied is onbebouwd en bestaat uit grasland, bosfragmenten en losstaande bomen. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied ‘Munkzwalm’ in Zwalm

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige aanduiding van het gebied 'Munkzwalm' in Zwalm als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Het gebied bestaat uit een voetbalterrein met cafetaria en parking en voor het overige uit onbebouwde percelen met her en der losstaande bomen, bomenrijen of kleine fragmenten met gegroepeerde bomen. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebied en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek kan leiden tot grotere overstromingsrisico's op andere plaatsen. De procedure om WORG's aan te duiden is daarom ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om de belangen van het watersysteem te beschermen. Daarbij zijn de stedenbouwkundige voorschriften bepaald die garanderen dat het gebied onbebouwd kan blijven en kan functioneren als onderdeel van het watersysteem. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal hierover een openbaar onderzoek organiseren en een individuele kennisgeving sturen naar de eigenaars van percelen die geheel of gedeeltelijk binnen deze voorlopige aanduiding liggen.

 


 

Instrumentendecreet: operationalisering geharmoniseerde procedures voor compenserende vergoedingen en koopplichten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het decreet over het realisatiegericht instrumentarium ('Instrumentendecreet') zet een logische en noodzakelijke vervolgstap in de bundeling en de afstemming van omgevingsinstrumenten met het oog op ruimtelijke realisaties op het terrein. Het voorziet onder meer in een harmonisering van compenserende vergoedingen en koopplichten. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel een besluit goed dat voorziet in de operationalisering van deze harmonisering, meer bepaald in de uitwerking van de geharmoniseerde procedures voor de compenserende vergoedingen en de koopplichten, en de berekeningswijze van de compenserende vergoedingen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, en van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 


Instrumentendecreet: aanpassingen planbatenheffing

p voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

Het decreet over het realisatiegericht instrumentarium ('Instrumentendecreet') zet een logische en noodzakelijke vervolgstap in de bundeling en de afstemming van omgevingsinstrumenten met het oog op ruimtelijke realisaties op het terrein. Het voorziet onder meer in aanpassingen aan het planbatensysteem. Deze aanpassingen worden opgenomen als wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). De Vlaamse Regering keurt nu principieel een besluit goed dat voorziet in de operationalisering van deze aanpassingen en wijzigt hiervoor het bestaande ‘planbatenbesluit’ van 29 mei 2009. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, en van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 


Definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Rond Ronse'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rond Ronse'. Het geïntegreerde planningsproces heeft een dubbele plandoelstelling: enerzijds het oplossen van de regionale mobiliteitsproblematiek, anderzijds het creëren van maatschappelijke meerwaarde door de verbetering van de ruimtelijke structuur rond Ronse. De Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, zal de migratieknelpunten op de N36 ter hoogte van Feelbos en op de N425 ter hoogte van het Hotondbos prioritair aanpakken en indien nodig opnemen in de investeringsagenda voor ecologische ontsnipperingsprojecten (VAPEO). Dezelfde minister zal ook het convenant (Bijlage IX) met de stad Ronse over het weren van het doorgaand vrachtverkeer via de N48b en het flankerend beleid ondertekenen.

 


Principeovereenkomst mobiliteit Uplace Machelen

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering keurt de principeovereenkomst mobiliteit Uplace Machelen goed. De principeovereenkomst legt de voorwaarden en modaliteiten vast met betrekking tot de aanleg en herinrichting van gepaste ontsluitingsinfrastructuur van het Brownfieldproject Uplace Machelen, nu het Broeklin project.

 


Aanpassing landbouwregelgeving naar aanleiding van de oprichting van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Vandaag is het Departement Landbouw en Visserij aangeduid als bevoegde entiteit in de sectorale landbouwregelgeving. Naar aanleiding van de omvorming van het Departement Landbouw en Visserij naar het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, beslist de Vlaamse Regering principieel om de regelgeving hieraan aan te passen. Daarnaast past ze ook bevoegdheidsomschrijving van de bevoegde minister aan aan het gewijzigde bevoegdheidsbesluit. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de VTC, van de GBA, en van de Raad van State.

 


Subsidie project ‘Rethink Energy 4 Food (RE4F)’

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering beslist om zo'n 883.000 euro toe te kennen uit de middelen van het Vlaams Klimaatfonds aan het consortium Flanders’ FOOD (met in onderaanneming Flux50 en FEVIA Vlaanderen), Howest, KU Leuven, UGent, VITO en VIVES Zuid voor de uitvoering van het project ‘Rethink Energy 4 FOOD’. De algemene doelstelling van dit project is om Vlaamse voedingsbedrijven in staat te stellen om versneld de energietransitie door te voeren door een algemene kennisverhoging rond en een vertrouwensopbouw in nieuwe duurzame, innovatieve energie- en procestechnologieën, die gepast ingezet kunnen worden in hun productieprocessen.

 


Bekrachting en afkondiging wijzigingsdecreet organisatie en rechtspleging Vlaamse bestuursrechtscolleges: digitale procesvoering

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet over de organisatie en de rechtspleging van Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt. Het zorgt voor de decretale regelgeving voor de digitale procesvoering van de Vlaamse bestuursrechtscolleges. Het wijzigingsdecreet werd op 22 november 2023 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 


Bekrachtiging en afkondiging decreet over Vlaamse erfgoednetwerken

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over Vlaamse Erfgoednetwerken. Het decreet moet een solide rechtsbasis bieden voor het samenwerken met en het ondersteunen van organisaties die instaan voor het beheer, de exploitatie en de ontsluiting van een netwerk van iconische, Vlaamse erfgoedlocaties. Die organisaties moeten aan de hand van erfgoed, erfgoedzorg en erfgoedontwikkeling het verhaal van Vlaanderen brengen, en tonen waar Vlaanderen sterk in was en sterk in blijft. Dit betekent een doordachte locatiekeuze, erfgoed voorbeeldig conserveren en ontwikkelen, en inzetten op vernieuwing en experiment. Op basis van het decreet kunnen organisaties als Herita vzw bevestigd worden als Vlaams Erfgoednetwerk. Het decreet werd op 22 november 2023 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 


Bekrachtiging en afkondiging instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord lastenverdeling Belgische klimaat- en energiedoelstellingen en verdeling federale opbrengsten uit veiling emissierechten

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor het begin van de periode 2021-2030 en de verdeling van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2015 tot en met 2020. Het samenwerkingsakkoord behandelt de verdeling tussen de Gewesten en de Federale Staat van de opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor 2021 en 2022 en van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2015 tot en met 2020. Daarnaast behandelt het de internationale afspraken over klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden na 2020 en legt het de minimaal verplichte bijdrage vast vanaf 2021 van de Gewesten en de Federale Staat aan het Belgische referentieaandeel van 13% aan energie uit hernieuwbare bronnen, conform Europese Richtlijn 2018/2001. Dit instemmingsdecreet werd op 22 november 2023 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 


Mededelingen:

Grondwettelijk Hof: rolnummer 7897

Beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 2022 « tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de voorwaarden voor de aanwijzing van distributienetbeheerders betreft », ingesteld door de opdrachthoudende vereniging « Sibelgas » Arrest nr. 149/2023

 


VEKP-Voortgangsrapport 2023: rapport over de evolutie van de Vlaamse broeikasgasemissies, cijfers rond energiegebruik en de rapportage van VEKP-kernindicatoren

 


Beheercommissie Natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge: jaarrapport 2022-2023

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad via elektronische procedure van 23 november 2023