12/11/2019

Beslissingen Ministerraad 8 november 2019

Terug naar artikeloverzicht

Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 156. Ternat -Donkerstraat

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 156. Ternat -Donkerstraat. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen om op het gepaste tijdstip de inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 


Goedkeuring addendum 3 aan brownfieldconvenant 75. Antwerpen – Slachthuissite

Oop voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan addendum 3 bij brownfieldconvenant 75. Antwerpen -Slachthuissite. In dit addendum wordt de verdere overdracht van Anthe nv en Druwel nv naar ULP-I nv (voorheen LINP-I) geregeld, gelet op de eigendomsoverdrachten tussen deze partijen. Anthe nv en Druwel nv treden bijgevolg ook uit het Brownfieldconvenant.  

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 176. Rijmenam – Meurop 2020

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 176. Rijmenam – Meurop 2020. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen om op het gepaste tijdstip de inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 

Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM): verlenging benoeming leden

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot tijdelijke verlenging van de benoeming van de leden van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu. De verlenging van de benoeming wordt voorzien voor acht maanden en gaat in op 14 november 2019. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

 


Aanpassing regelgeving vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters 

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit over de aanpassing van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. De wijziging zorgt voor de omzetting van Europese regelgeving, meer specifiek de tweejaarlijkse actualisering van de Europese overeenkomst rond het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Over dit wijzigingsbesluit wordt overleg gepleegd met de federale overheid en met de gewesten, en wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.   

 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Bijlage- Europese overeenkomst

 


 

Begeleiding van uitzonderlijk vervoer: toekenning vergunningen

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters 

Na advies van de MORA en van de Vlaamse Toezichtscommissie hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het besluit dat de regels bepaalt voor de toekenning van de vergunning voor de ondernemingen en de begeleiders van uitzonderlijke voertuigen. Dit zorgt ervoor dat de ondernemingen hun vergunningen eenvoudiger en goedkoper kunnen bekomen. De begeleiders moeten een stage doorlopen en slagen voor een examen, en voldoen aan enkele eisen naar hun gedrag. Over dit besluit wordt nog overleg gepleegd met de gewestregeringen, daarna wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies Vlaamse overheid Avies Mora
Bijlage Mora  
 
 
 
 
Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 8 november 2019