25/09/2023

Bescherming van milieu en gezondheid: Commissie neemt maatregelen om opzettelijk toegevoegde microplastics te beperken

zwerfvuil-3_0.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Commissie heeft nog een belangrijke stap gezet voor de bescherming van het milieu door maatregelen vast te stellen ter beperking van microplastics die opzettelijk aan producten worden toegevoegd in het kader van de Reach-verordening inzake chemische stoffen van de EU. De nieuwe regels zullen voorkomen dat ongeveer een half miljoen ton microplastics in het milieu terechtkomen. Zij verbieden de verkoop van microplastics als zodanig en van producten waaraan microplastics zijn toegevoegd en die deze microplastics bij gebruik vrijgeven. In naar behoren gemotiveerde gevallen zijn afwijkingen en overgangsperioden van toepassing voor de betrokken partijen om zich aan de nieuwe regels aan te passen.

In de vastgestelde beperking wordt een brede definitie van microplastics gehanteerd: alle synthetische polymeerdeeltjes met een diameter van minder dan 5 mm die organisch, onoplosbaar en bestand tegen afbraak zijn. Het doel is de uitstoot van opzettelijke microplastics uit zoveel mogelijk producten te verminderen. Enkele voorbeelden van gangbare producten die onder de beperking vallen, zijn:

  • het granulaire instrooimateriaal dat wordt gebruikt op kunstsportoppervlakken — de grootste bron van opzettelijke microplastics in het milieu;
  • cosmetica, waarbij microplastics voor meerdere doeleinden worden gebruikt, zoals peeling (microkralen) of het verkrijgen van een specifieke textuur, geur of kleur;
  • detergentia, wasverzachters, glitters, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, speelgoed, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, om er maar een paar te noemen.

Voor producten die op industriële locaties worden gebruikt of waarbij tijdens het gebruik geen microplastics vrijkomen, geldt een uitzondering op het verkoopverbod, maar de fabrikanten ervan zullen instructies moeten geven over het gebruik en de verwijdering van het product om emissies van microplastics te voorkomen.

Volgende stappen

De eerste maatregelen, zoals het verbod op losse glitters en microkorrels, zullen van toepassing worden wanneer de beperking over 20 dagen van kracht wordt. In andere gevallen zal het verkoopverbod na een langere periode van toepassing zijn om de betrokken belanghebbenden de tijd te geven om alternatieven te ontwikkelen en over te schakelen op alternatieven.

Achtergrond

De Commissie zet zich in voor de bestrijding van verontreiniging door microplastics, zoals vermeld in de Europese Green Deal en het nieuwe actieplan voor de circulaire economie. In het actieplan om de verontreiniging tot nul terug te brengen heeft de Commissie de doelstelling vastgesteld om de verontreiniging door microplastics tegen 2030 met 30 % te verminderen.

In het kader van deze inspanningen werkt de Commissie aan de vermindering van verontreiniging door microplastics uit verschillende bronnen: kunststofafval en -zwerfvuil, accidentele en onopzettelijke lozingen (bv. verlies van kunststofpellets, slijtage van banden of het vrijkomen uit kleding), alsook opzettelijk gebruik in producten.

Om verontreiniging door microplastics aan te pakken en tegelijkertijd het risico van versnippering op de eengemaakte markt te voorkomen, heeft de Commissie het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) verzocht het risico van opzettelijk aan producten toegevoegde microplastics te beoordelen en na te gaan of verdere regelgeving op EU-niveau nodig was. In zijn verslag concludeerde ECHA dat opzettelijk aan bepaalde producten toegevoegde microplastics ongecontroleerd in het milieu terechtkomen en heeft het aanbevolen deze te beperken.

Op basis van het door ECHA verstrekte wetenschappelijke bewijs heeft de Commissie een beperkingsvoorstel in het kader van Reach opgesteld, waarover de EU-landen positief hebben gestemd en dat het onderzoek van het Europees Parlement en de Raad met succes heeft doorstaan voordat het werd aangenomen.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over de beperking van opzettelijk toegevoegde microplastics

De vastgestelde beperking

Webpagina over microplastics van het Europees Agentschap voor chemische stoffen

Actieplan om de verontreiniging tot nul terug te dringen

Een nieuw actieplan voor een circulaire economie

 

Citaat/Citaten

Deze beperking zal bijdragen tot de groene transitie van de industrie in de EU en innovatieve, microplasticvrije producten bevorderen — van cosmetica over detergenten tot sportoppervlakken. De EU-burgers zullen toegang krijgen tot veiligere en duurzamere producten en de EU-industrie — met name kmo’s — die in dergelijke innovatieve producten heeft geïnvesteerd en deze heeft ontwikkeld, zal concurrerender en veerkrachtiger zijn.

 

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt - 25/09/2023

Met een verbod op opzettelijk toegevoegde microplastics maken we werk van een groot probleem voor het milieu en de volksgezondheid. Microplastics worden aangetroffen in zeeën, rivieren en op het land, alsook in voedsel en drinkwater. De beperking van vandaag heeft betrekking op zeer kleine deeltjes, maar is een grote stap in de richting van het terugdringen van door de mens veroorzaakte verontreiniging.

Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij - 25/09/2023

 

Bron: © Europese Unie, 1995-2023