17/03/2020

Beoordelingskader voor hoogwaardig gebruik van gerecycleerde en secundaire granulaten

bouw-en_slooppuin
Terug naar artikeloverzicht

In opdracht van de OVAM onderzocht het WTCB, een onderzoekscentrum dat zich toespitst op de bouwsector, of een beoordelingskader kan worden uitgewerkt om te bepalen welke toepassing of gebruik van een bepaald gerecycleerd of secundair granulaat ‘het meest’ hoogwaardig is.

Gerecycleerde granulaten zijn steenachtige materialen afkomstig van bouw- en sloopafval.  Secundaire granulaten zijn vaak industriële reststoffen die ook in de bouw een toepassing vinden.


Eerste aanzet

De studie geeft een eerste aanzet over de ‘meer hoogwaardige’ of ‘circulaire’ toepassingen voor een bepaalde grondstof. De belangrijkste aspecten waarmee je rekening moet houden, zijn de mate waarin de duurzaamheid in de tijd wordt aangetast, de mate waarin het product, de toepassing of het gebouw aan het einde van zijn levensduur opnieuw kan worden ingezet via hergebruik, ontmanteling, recyclage …


Impact op grondstofverklaringen

Voor het gebruik van een afvalstof als grondstof in een bepaalde toepassing is een grondstofverklaring vereist. Bij het beoordelen en het verlenen van zo’n grondstofverklaring houdt de OVAM vanaf nu rekening met een set van criteria voor ‘circulariteit’.

De voornaamste zijn:

  • technische deugdelijkheid van de toepassing;
  • gebruik in gesloten materialenkringlopen: op het einde van zijn levensduur moet de gebruikte toepassing van het product gescheiden ingezameld en op een eenvoudige manier gerecycleerd kunnen worden;
  • functievervulling: meerwaarde/nut voor toepassing.

Meer informatie

Meer informatie en achtergrond vindt u in het rapport (Samenvatting rapport 'Beoordelingskader hoogwaardige recyclage')

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid