19/02/2019

Benchmarktool helpt lokale besturen afvalbeleid te evalueren

Terug naar artikeloverzicht

Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval legt gemeentes een doelstelling op om de hoeveelheid restafval verder te beperken. Met de benchmarktool van de OVAM kunnen lokale besturen opvolgen in welke mate ze aan die doelstelling voldoen en of er extra inspanningen nodig zijn. De doelstelling is geformuleerd op basis van het type gemeente. Een landelijke gemeente heeft bijvoorbeeld een andere doelstelling dan een kustgemeente.

Verfijnen en vergelijken

De tool biedt nog meer mogelijkheden. Zo kunnen gemeentes selectief ingezameld afval vergelijken, of cijfers opzoeken op basis van de wijze van verwerking. En ze kunnen zien hoe ver ze staan in vergelijking met andere gemeentes, bijvoorbeeld gemeentes van hetzelfde type of binnen dezelfde intercommunale.
Verder is het mogelijk om de vergelijking te verfijnen. Dat kan volgens het aantal inwoners, het gemiddelde inkomen en met criteria zoals ‘toeristisch karakter’ of ‘aandeel hoogbouw’.

Succesvolle maatregelen

De benchmarktool geeft ook informatie over beleidsindicatoren. Zo kunnen gemeentes gericht op zoek gaan naar lokale besturen die beleidsmaatregelen nemen die effect hebben op de hoeveelheid afval. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn een diftarsysteem dat het afval weegt, het inzetten van afvalstewards die de inwoners helpen om afval te voorkomen en het ondersteunen van thuiscomposteren. Op basis van die voorbeelden kunnen gemeentes van elkaar leren.

Bodemindicatoren

De benchmarktool bevat tot slot ook indicatoren over bodem. Die informatie komt uit de gemeentelijke inventaris. De lokale besturen hebben in de gemeentelijke inventaris percelen opgenomen waar een verhoogd risico bestaat op verontreiniging. Door indicatoren over bodem in de benchmarktool op te nemen, wil de OVAM de besturen bedanken voor hun inspanning.

Beleid evalueren

Intercommunales hebben toegang tot de benchmarktool om het gezamenlijke beleid te evalueren en te vergelijken met andere intercommunales. Ook de OVAM zal de tool gebruiken om haar beleid te evalueren. We hopen met deze tool de gemeentes een instrument aan te bieden dat hen helpt om de hoeveelheid afval verder te verminderen.

Meer info:

https://www.ovam.be/gemeentelijke-benchmarktool

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid