25/03/2022

België ondersteunt de Bali-verklaring om illegale kwikhandel aan banden te leggen

kwik
Terug naar artikeloverzicht

De Indonesische overheid heeft tijdens de Minamata-COP in Bali een politieke verklaring voorgesteld om illegale kwikhandel tegen te gaan. Deze verklaring moedigt landen aan om wereldwijd intensiever samen te werken om verdere verspreiding van giftig kwik te voorkomen.  België zet mee haar schouders onder het niet-bindende akkoord en ondersteunt de Bali-verklaring.
 
Volgens een schatting uitgevoerd door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties zou de illegale handel in kwik jaarlijks tussen de 100 en 215 miljoen dollar bedragen. Kwik wordt gewonnen in kleinschalige, vaak illegale goudmijnen waarbij de mijnwerkers, de lokale bevolking en het milieu worden blootgesteld aan hoge concentraties giftig kwik.

Voor de vierde keer na de inwerkingtreding van het Minamataverdrag komen landen samen om het gebruik van kwik en de negatieve gevolgen ervan voor het milieu en de gezondheid te bespreken. Deze samenkomst is een opportuniteit om landen ervan bewust te maken dat de illegale handel in kwik een wereldwijde bedreiging vormt voor de menselijke gezondheid en het milieu en dat internationale samenwerking hierrond nodig is.
Kwik is een zeer toxisch zwaar metaal. De blootstelling aan kwik of afgeleide producten kan de hersenen, de longen, de nieren en het immuunsysteem schade toebrengen en heeft nefaste gevolgen voor de voortplanting.
 
Het Verdrag van Minamata beperkt strikt de handel, productie, invoer en uitvoer van kwikhoudende producten en wil ook iedere nieuwe gebruiksvorm ontmoedigen. Het doel bestaat erin de uitstoot van deze stof gedurende zijn hele levenscyclus te verminderen. Kwik kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit, de watervoorraden, de oceanen, de biodiversiteit en, uiteindelijk, voor ons voedsel en ... onze gezondheid. Het Verdrag van Minamata, aangenomen in Geneva in 2013, draagt de naam van een Japans vissersdorp. Een chemisch bedrijf heeft van 1932 tot 1968 kwik gedumpt in de baai van Minamata, waarbij meer dan duizend doden vielen en duizenden anderen, waaronder pasgeborenen, vergiftigd werden door het eten van vis uit de baai.
 
Meer informatie

 

 

Bron: © Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu