02/02/2022

België moet extra inspanningen leveren om alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te halen

Green grass sunset_iStock_8092697
Terug naar artikeloverzicht

België zal tegen 2030 niet alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) halen als de huidige evoluties zich voortzetten. Daarom is er de komende jaren nood aan extra inspanningen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het Federaal Planbureau.

Het Federaal Planbureau heeft vandaag een stand van zaken gepubliceerd over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Het onderzocht of de Belgische inspanningen van vandaag volstaan om alle doelstellingen tegen 2030 te bereiken. Doelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen en België heeft onderschreven.

Tijd om het tij te keren

Om na te gaan of België op weg is om die 17 brede doelstellingen op tijd te halen, beoordeelde het Planbureau 51 subdoelstellingen. Ze handelen over zowat alle aspecten van onze samenleving: van de uitstoot van broeikasgassen over duurzame visvangst tot overmatige schuldenlast van gezinnen en werkloosheid. Het Planbureau bekeek de periode 2000-2020 en trok die evolutie door tot 2030. Uit de resultaten blijkt dat ons land slechts voor 16 van de 51 subdoelstellingen goed op weg is. Zo zullen de doelen voor hernieuwbare energie en niet-rokers gerealiseerd worden. Voor 22 andere subdoelstellingen is de evolutie ongunstig, neem bijvoorbeeld armoederisico en geluidsoverlast. De situatie van de akkervogels is zelfs zorgwekkend. Voor de overige 13 subdoelstellingen, zoals gevaarlijk afval, is het op dit moment nog onduidelijk of ze in de goede richting evolueren.

Een volledige evaluatie voor elk van de 17 SDG’s is niet mogelijk op basis van slechts 51 subdoelstellingen. Toch schetst deze analyse een goed beeld van waar België vandaag staat. Als de huidige trends zich voortzetten, zal België niet alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen halen. Wil ons land het tij nog keren, dan zijn extra inspanningen nodig.

Kwetsbare groepen zwaarder getroffen

Het onderzoek belicht ook enkele gevolgen van de coronapandemie. Het is nog te vroeg voor een definitief beeld, maar zeker is dat de kwetsbare groepen meer getroffen worden en dat de ongelijkheid toeneemt. Door de pandemie bestaat bovendien het risico dat het nog moeilijker wordt om bepaalde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.

Patricia Delbaere, experte duurzame ontwikkeling bij het Federaal Planbureau: “Deze studie is een goede graadmeter. We hebben zowel achteruit gekeken naar de weg die al is afgelegd, als vooruit naar wat dit betekent voor 2030, de streefdatum van deze doelstellingen. Als België voortdoet zoals het nu bezig is dan zal het niet alle doelstellingen halen. Vandaag worden er wel stappen vooruitgezet, maar helaas nog te weinig, nog niet snel genoeg en nog niet op alle terreinen. Het goede nieuws is dat er nog 8 jaren zijn om er iets aan te doen, dus het kan nog. Maar om de huidige trends in de goede richting te keren, moeten de doelstellingen hoog op de politieke agenda worden gezet.”

Dit rapport is opgesteld door het Federaal Planbureau (FPB) in het kader van de wet over aanvullende indicatoren naast het bbp in opdracht van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Het FPB presenteert dit rapport op 2 februari 2022 aan de federale parlementsleden. Het FPB heeft een balans opgemaakt voor 51 subdoelstellingen van de SDG's. Het rapport volgt nog meer subdoelstellingen op. Alle 86 subdoelstellingen en bijbehorende indicatoren zijn beschikbaar op de website www.indicators.be, met downloadbare data, interactieve grafieken, opsplitsingen voor verschillende bevolkingsgroepen en verklarende teksten.

 

Meer informatie is beschikbaar in het rapport ‘Indicatoren van duurzame ontwikkeling’ (cf. overzicht met evaluatie van de indicatoren p. 19-20) en op de website www.indicators.be.

Links naar enkele subdoelstellingen: armoederisico, hernieuwbare energie, akkervogels

Links naar enkele SDG’s: Goede gezondheid en welzijn, Klimaatactie

Contact: Rik Vanhauteghem - 0472 78 29 81, rvh@plan.be

 

 

Bron: Het Federaal Planbureau (FPB)