25/06/2002

België wil duidelijker Europees afval- en bodembeleid

Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse en Federale Ministers van Leefmilieu, Vera Dua en Magda Aelvoet, dringen aan op een krachtdadiger Europees beleid wat betreft het afval- en bodembeleid. Het Spaanse voorzitterschap wil de Europese Leefmilieuministers een compromis voorleggen aangaande verpakkingen. Lidstaten zouden tot 2008 de tijd krijgen om te voldoen aan de gestelde doelstellingen. België en Vlaanderen willen meer nadruk op preventie en hergebruik, zeker voor drankverpakkingen. Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua heeft de Belgische houding vandaag verdedigd op de vergadering van de Europese Raad van Leefmilieuministers in Luxemburg.

De Europese Raad van Leefmilieuministers beslist vandaag in Luxemburg onder meer over de herziening van de verpakkingsrichtlijn en zet - voor de aller eerste maal - de lijnen uit voor een toekomstig Europees bodembeleid. Op beide vlakken ontwaren Federaal en Vlaams minister Magda Aelvoet en Vera Dua bij het Spaans voorzitterschap te weinig ambitie.

Verpakkingsrichtlijn uitgehold

Het doel van de herziening van de verpakkingsrichtlijn (RL 94/62/EG) beoogt enerzijds de vermindering van de hoeveelheid gebruikt verpakkingsmateriaal en anderzijds een verhoging van  de recyclage van dat verpakkingsmateriaal. Het Spaanse voorzitterschap echter presenteert vandaag een compromisvoorstel waardoor de lidstaten pas in 2008 zouden moeten voldoen aan de doelstellingen. Griekenland, Portugal en Ierland zouden daarenboven nog een extra vier jaar krijgen vooraleer ze aan de normen moeten voldoen. Federaal minister Magda Aelvoet en Vlaams minister Vera Dua achten het voorgestelde compromis niet vergaand genoeg. Zij willen een meer ambitieuze n bredere herziening van de richtlijn. Ze verwijzen naar het Vlaamse voorbeeld. Het Vlaamse Gewest is op dit ogenblik, binnen de Europese Unie, koploper met een recyclagepercentage van maar liefst 66 %. Minister Vera Dua zal in Luxemburg dan ook pleiten voor meer preventie en meer hergebruik; zeker voor drankverpakkingen. Minister Vera Dua  wil dat de producenten financieel verantwoordelijk worden voor het globale beheer van het verpakkingsafval; zowel qua inzameling als voor de recyclage, ook van het zwerfvuil. Zij wil er de Raad meteen op wijzen dat deze regels reeds gelden in andere Europese afvalrichtlijnen; onder meer wat betreft de autowrakken en de elektrische apparaten.

Bodembeleid te weinig ambitieus

Momenteel is er geen Europees bodembeleid. Er bestaat wel een beleid op vlak van bijvoorbeeld water en lucht die onrechtstreeks een impact hebben op de bodem. Minister Vera Dua wil bij haar Europese collega's aandringen op concrete acties om diverse problemen met de bodem - verontreiniging, verzuring, erosie, verdichting, verdroging,. - aan te pakken. De ministers Aelvoet en Dua vrezen namelijk dat zonder concrete actieplannen het Europese 6e milieuactieprogramma (MAP6), dat onlangs werd vastgelegd, kan leiden tot een inflatie van nieuwe Europese strategien maar het inzetten van een aangepaste Europese milieuregelgeving zal vertragen. Deze strategie zou er immers toe kunnen leiden dat theoretische, strategische plannen wel het levenslicht zien, maar dat er geen concrete richtlijnen komen om ze uit te voeren.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Vera Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be