05/05/2017

België is goede leerling in Europa op vlak van energie

Terug naar artikeloverzicht

Donderdag 4 mei bespraken de verschillende energieministers van ons land hun energiebeleid met eurocommissaris Maros Sefcovic. Hij loofde de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus en noemde België op vlak van energie ‘een goede leerling in de Europese klas’.

De federale en regionale energieministers van ons land Marie Christine Marghem, Bart Tommelein, Christophe Lacroix en Céline Fremault ontvingen op 4 mei Vicevoorzitter van de Europese Commissie Maros Sefkovic in het kader van zijn ‘Energy Union Tour’. Ze bespraken samen de Europese verbintenissen van België om de broeikasgassen te verminderen tegen 2030. Om deze doelstellingen te halen werd onder meer gesproken over het interfederale energiepact en de uitwerking van het nationaal energie-klimaatplan 2030.

De Europese Commissaris noemde België een goede leerling in de Europese klas gezien de vlotte samenwerking tussen federale en regionale niveaus. Elke minister kreeg de kans zijn of haar realisaties en bezorgdheden uiteen te zetten.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Eurocommissaris Sefkovic was heel positief over de stappen die Vlaanderen al heeft gezet om onze Europese doelstellingen te halen. Denk maar aan onze klimaat- en energietop in december vorig jaar, ons traject ‘Stroomversnelling’ naar een breed gedragen energievisie voor de toekomst, en bovenal onze inspanningen op vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Met ons zonne- en windplan willen we ervoor zorgen dat er tegen 2020 voldoende zonnepaneleninstallaties en windmolens bijkomen. Binnenkort komt daar ook nog ons warmteplan bij. Ik ben ervan overtuigd dat als we op de verschillende beleidsniveaus goed samenwerken en iedereen mee zijn schouders zet onder de energie-omslag, we onze doelstellingen kunnen behalen.’

Federaal minister van Energie Marie Christine Marghem: ‘Samen met Europese experts zullen we een gezamenlijk traject uitwerken om de openbare en privé-investeerders een duidelijke boodschap over de financiering van hernieuwbare energie te geven. De regering voorziet, naast de Europese subsidies, het Nationaal strategisch investeringspact. Veel projecten zijn reeds op goede weg, maar we moeten ze blijven voeden.’

Waals minister van Energie Christophe Lacroix: ‘België is net als de Commissie op zoek naar manieren om de minstbedeelden te beschermen. Daarom sprak ik met de Commissaris om sociale tarieven te handhaven, die belangrijk zijn voor het Waals energiebeleid en waarvan de afschaffing, zoals voorgesteld door de Commissie, geen gunstig gevolg zou hebben. Het antwoord van de Commissaris heeft me gerustgesteld. Hij is zich bewust van de problematiek en het subsidiariteitsbeginsel. Op budgettair vlak heb ik gesproken over de problematiek inzake de energie-efficiëntieberekeningen van Eurostat.’

Brussels minister Céline Fremault: ‘We hebben de mogelijkheid gehad de nadruk te leggen op het belang van de samenhang tussen het energie- en klimaatbeleid tussen het regionaal, federaal en Europees niveau. Dezelfde logica geldt eveneens voor het milieubeleid. De impact hiervan is ook belangrijk voor de luchtkwaliteit in grote steden als Brussel.’

 

Bron: © Bart Tommelein - www.tommelein.com