24/01/2024

Belangrijkste krachtlijnen in VLAREMA 9

afvalberg
Terug naar artikeloverzicht

Op 22 december keurde de Vlaamse Regering het wijzigingsbesluit VLAREMA 9 definitief goed. Het nieuwe besluit is omvangrijk en bevat meer dan dertig wijzigingsvoorstellen. We lichten de voornaamste krachtlijnen toe: 

1. Afvalpreventie en vermindering van zwerfvuil

2. Betere gescheiden inzameling met oog op recyclage

3. Veilige toepassing als secundaire grondstof

4. Grotere afzetmarkt voor gerecycleerde materialen

5. Veilige verwerking van afvalstoffen

6. Optimalisatie van de asbestinventarisatie

7. Verbeterde inzameling van data over afvalstoffenproductie, -inzameling en -verwerkingMet dit wijzigingsbesluit wil de Vlaamse Regering de Europese Richtlijn rond vermindering van effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu deels omzetten in Vlaamse regelgeving. 

Een uitgebreidere toelichting over de wijzigingsvoorstellen leest u hier

 

 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse overheid