Bejaardenflats met doorgedreven isolatie, condenserende ketel en zonneboiler bij "Molse bouwmaatschappij" te Mol

Gepubliceerd op 04/12/2009

 

De Molse Bouwmaatschappij is werkzaam in de sociale woningsector in de Kempen sinds 1922 en erkend door de Vlaamse Huisvestigingsmaatschappij (VHM). Zij bezit sociale woningen gelegen in de straten Egelsvennen, Bosveld, Kerkelanden, Keirlandse zillen, ... te Mol. 
Het project bestaat uit een nieuwbouw van 28 bejaardenflats en een ontmoetingsruimte in de Postelarenweg te Mol. Bedoeling was een aangename woonomgeving te realiseren voor bejaarden waarbij ook het aspect "ecologie" een belangrijke rol speelde. Er werd daarom gestreefd naar een maximale energiebesparing en het aanwenden van alternatieve en duurzame energieën. Dit werd vertaald in het bouwproject onder de vorm van (1) doorgedreven isolatie van de buitenschil van de bejaardenflats, (2) de keuze van een centrale energievriendelijke stookplaats met condenserende (122 kW) en hoogrendementsketel (122 kW) op aardgas en (3) het gebruik van 33 m² thermische vlakkeplaat zonnecollectoren voor de productie van sanitair warm water met 2 voorraadboilers van 800 liter.

De uurlijkse metingen tonen aan dat de stookplaats energetisch met energie omspringt en dat de zonnecollectoren een jaarlijkse dekkingsgraad van 32% behalen. Dit alles leidt tot een lagere energierekening voor de bewoners van de bejaardenflats.

Studie bekijken (PDF - aug 2004)