Beheerovereenkomsten soortenbescherming zitten in de lift

Gepubliceerd op 06/09/2018

Meer dan 3000 landbouwers sloten in 2018 een beheerovereenkomst. De maatregelen voor soortenbescherming worden het breedst ingezet.

Een beheerovereenkomst sluiten met de VLM, om de natuur, het landschap of het milieu een duwtje in de rug te geven. Meer dan 3000 landbouwers doen het dit jaar. Ze zetten daarvoor samen 9691 hectare landbouwgrond in. De maatregelen voor soortenbescherming worden het breedst ingezet en omvatten 3601 hectare of 37 % van de totale oppervlakte voor beheerovereenkomsten. De oppervlakte voor soortenbescherming stijgt jaar na jaar.

Bij de beheerovereenkomsten voor soortenbescherming zitten voornamelijk de akkervogelmaatregelen in de lift. Zo worden de maatregelen ‘voedselgewas’ en ‘aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus’ vaker gekozen. Ze beslaan nu respectievelijk 914 hectare en 798 hectare. De oppervlakte waarop een beheerovereenkomst voor weidevogels wordt toegepast, bedraagt 1109 hectare: vooral de beheerpakketten ‘kuikenweide’, ‘standweide 15 juni’ en ‘uitgestelde maaidatum’ worden jaar na jaar populairder.

De beheerovereenkomst waterkwaliteit mag dan wel van de troon zijn gestoten door die voor soortenbescherming, ze is nog altijd goed voor 3234 hectare of 33 % van het totale areaal.

Op 650 hectare loopt een beheerovereenkomst erosiebestrijding. Het gaat dan om grasstroken of percelen die ingezaaid werden met gras op strategische plaatsen. 

Naast de beheerovereenkomsten voor soortenbescherming, vertonen ook de beheerovereenkomsten perceelsrandenbeheer en botanisch beheer een stijging in oppervlakte. De beheerdoelstelling perceelsrandenbeheer telt bovendien het meeste dossiers, namelijk 1537.

Als we de beheerovereenkomsten voor het onderhoud van kleine landschapselementen onder de loep nemen, zien we dat het aantal beheerovereenkomsten voor het onderhoud van haag, kaphaag en knotbomenrij elk jaar toeneemt.

Onderzoek naar het effect

Dat beheerovereenkomsten resultaten voor biodiversiteit opleveren, werd dit voorjaar duidelijk: in het voorjaar werden regelmatig jagende nachtzwaluwen waargenomen boven perceelsranden in Meeuwen-Gruitrode, de pas aangelegde vogelakkers trekken interessante soorten aan zoals de veldleeuwerik en velduil en de beheerovereenkomsten dragen bij aan de overleving van de erg zeldzame knoflookpad

Lopend onderzoek van het Instituut van Natuur- en Bosonderzoek, toont aan dat een optimalisatie van de schaal waarop en de hoeveelheid waarmee de maatregelen genomen worden, een positief effect hebben op de aanwezigheid en de soortendiversiteit van broedvogels. Het is dus belangrijk om maatregelen in gebieden te concentreren. De VLM zet daar met zijn bedrijfsplanners nu al sterk op in.

Meer informatie

De beheerovereenkomsten 2018 in cijfers

Alle informatie over de beheerovereenkomsten zijn te vinden op de pagina's over beheerovereenkomsten.

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij