Bedrijventerrein ‘Op de Berg’ in Maasmechelen maakt plaats voor natuur

Gepubliceerd op 14/10/2016

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering, vrijdag 14 oktober 206, een startbeslissing genomen die tot de uitdoving van het bedrijventerrein ‘Op de Berg’ in Maasmechelen zal leiden.

Het bedrijventerrein ‘Op de Berg’ ligt in het midden van een waardevol en groot natuurcomplex in het Nationaal Park Hoge Kempen. Er vinden activiteiten plaats die niet verenigbaar zijn met de functie van nationaal park. Er is ook geen riolering, zodat wordt gevreesd voor bodemverontreiniging. De industriële activiteiten op het terrein veroorzaken soms geur- en stofhinder en genereren zwaar verkeer op verkeerde plaatsen. Met het opheffen van de industrie op die locatie en een herbestemming naar natuur, kan de bodemvervuiling en beeldverstoring worden gesaneerd. In het gebied kunnen vervolgens een aantal Europese natuurdoelen worden gerealiseerd. Het gebied zal deel uitmaken van een publiek toegankelijk Nationaal Park met fiets- en wandelpaden en uitzichtpunten.  Niet alleen de natuur haalt hier voordeel uit,  maar ook de vrijetijdseconomie. In het SALK geldt het Nationaal Park Hoge Kempen namelijk als één van de speerpunten voor de versterking van de vrijetijdseconomie.

Joke Schauvliege: ‘In maart 2016 – bij de viering van 10 jaar Nationaal Park – heb ik aan het projectbureau de opdracht gegeven om het Nationaal Park Hoge Kempen in de komende jaren substantieel uit te breiden. Ik probeer dat te realiseren door bestaande inname van open ruimte terug te draaien en opnieuw in te vullen als natuur, wat tot nog toe ongebruikelijk was in Vlaanderen.Het is de bedoeling om de ontbrekende ‘puzzelstukken’ op het terrein één voor één in te vullen en zo een aaneengesloten natuurgebied te realiseren.’  

Nu volgt een onderzoek naar het beste scenario voor de uitdoving van het bedrijventerrein ‘Op de Berg’ in Maasmechelen. Samen met alle betrokkenen, waaronder vooral de bedrijven en hun eigenaars, start in november 2016 het eerste overlegmoment. De Vlaamse regering heeft open communicatie, transparantie, participatie, maatwerk, en oplossingsgericht samenwerken als principes vooropgesteld in het traject. De bedrijven zullen worden vergoed en actief begeleid bij hun verplaatsing naar geschiktere bedrijventerreinen. De concrete timing en plannen voor de natuurontwikkeling maakt eveneens deel uit van de onderzoeksopdracht.

Bron: Persbericht Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur