Bedrijven krijgen geld voor kwaliteitsvol afvalwater

Gepubliceerd op 04/07/2003

Bedrijven waarvan het afvalwater van bijzonder goede kwaliteit is, kunnen een contract met Aquafin afsluiten om dit water rechtstreeks naar een zuiveringsinstallatie aan te voeren. De bedrijven krijgen dan een financile tussenkomst van de Vlaamse overheid. Dat heeft de Vlaamse regering, op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Ludo SANNEN beslist.

Zo wordt ingegaan op de vraag van de industrie om een speciale regeling te voorzien voor kwaliteitsvol afvalwater van bedrijven. Dergelijk geconcentreerd afvalwater - vooral afkomstig van de voedingsindustrie - optimaliseert immers de werking van de zuiveringsinstallaties. Op die manier werkt het dan ook kostenbesparend voor Aquafin.

Minister Ludo Sannen heeft nu - in overleg met de milieu- administraties en de nv Aquafin - de voorwaarden vastgelegd waaraan dergelijk bedrijfsafvalwater moet voldoen. Het afvalwater moet niet alleen zeer geconcentreerd en biologisch goed verwerkbaar zijn, maar ook een positieve invloed hebben op de werking van de zuiveringsinstallatie. Enkel dan kunnen de bedrijven gebruik maken van een tegemoetkoming.

Meteen worden ook andere contractvormen voorzien, zij het zonder financile tegemoetkoming. Het gaat bijvoorbeeld om contracten waarbij bedrijven in oppervlaktewater kunnen lozen of kunnen participeren in de kosten voor de uitbreiding van een zuiveringsinstallatie. Dit zorgt ervoor dat bedrijven die - bijvoorbeeld omwille van hun ligging - geen eigen zuiveringsinstallatie kunnen bouwen, nu toch hun afvalwater kunnen zuiveren. 


persinfo : Ann Bats, woordvoerster van minister Sannen
tel. : 02 553 27 99
e-mail : persdienst.sannen@vlaanderen.be