26/04/2023

BBT-werkprogramma 2023 goedgekeurd

bevraging
Terug naar artikeloverzicht

Het werkprogramma 2023 van VITO om Vlaamse BBT-studies op te stellen of te herzien werd goedgekeurd door de Vlaamse minister van Omgeving, na consultatie van de Minaraad (afdeling 2.8.2 van VLAREM II).

De volgende nieuwe studies zullen in 2023 worden opgestart:

  • Herziening BBT-studie schrootverwerking en sloperijen
  • BBT-studie actualisering van de algemene emissiegrenswaarden lucht voor de zeer zorgwekkende stoffen
  • BBT-studie constructie ondergrondse mestopslag