04/10/2012

BBT voor verontreinigd hemelwater

hemelwater
Terug naar artikeloverzicht

Start BBT voor verontreinigd hemelwater

Na een meetcampagne door de VMM werd de BBT-studie ter voorkoming & beperking van verontreinigd hemelwater voor de afvalopslagsector opnieuw opgestart. Een eerste begeleidingscomité vond plaats op 24/09/2012. Omdat de hoeveelheid beschikbare data nog steeds te beperkt is, werd opnieuw een oproep gedaan om data aan te leveren.