04/05/2016

BBT-studie voor vlees- en vis

vless en vis
Terug naar artikeloverzicht

BBT-studie raadpleegbaar via 3 wegen

De BBT-studie voor de vlees- en visverwerkende industrie is nu ook beschikbaar in boekvorm (te bestellen bij uitgeverij Artoos). De bijlagen bij deze BBT-studie alsook de eigenlijke BBT-studie zijn elektronisch beschikbaar via http://www.emis.vito.be/node/30994. Op deze website vindt u ook een overzicht van relevante wetgeving, gerelateerde studies, extra informatie (bv. presentaties) en gerelateerd nieuws met betrekking tot deze BBT-studie.

Daarnaast is de BBT-studie ook beschikbaar in interactieve vorm via  https://ibbt.emis.vito.be/. Deze iBBT-toepassing biedt u de mogelijkheid om de inhoud van de BBT-studie gericht te raadplegen enerzijds via processen/activiteiten (zie luik procesbeschrijving en milieu-impact) en anderzijds via technieken/maatregelen (zie luik beschikbare milieuvriendelijke technieken).

Inhoud

De BBT-studie selecteert en beschrijft de BBT voor de industriële verwerking van vlees en vis tot een voedingsproduct (voor menselijke consumptie) of voederproduct (voor dierlijke consumptie, in het bijzonder petfood voor gezelschapsdieren).

Er zijn 24 technieken geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven. Aanvullend zijn er nog 7 technieken weerhouden als BBT van geval tot geval, mits voldaan aan een aantal specifieke randvoorwaarden. Voor de concrete invulling van elk van deze BBT bevat de studie heel wat voorbeeldmaatregelen. De BBT-selectie is uitgevoerd in nauw overleg met vertegenwoordigers van de sector en specialisten uit de administraties, en is gebaseerd op literatuuronderzoek en bedrijfsinformatie.

BBT-GEN zijn afgeleid op basis van de lozingsdata van 91 Vlaamse vleesverwerkende bedrijven en 11 visverwerkende bedrijven in Vlaanderen.

Op basis van de BBT-analyse formuleren we in de studie een aantal concrete aanbevelingen en suggesties met betrekking tot milieuregelgeving, ecologiepremie en verbetering van de huidige kennis.

Deze BBT-studie wordt ook gebruikt als input bij de herziening van de BREF Food, Drink and Milk Industries (opgestart in 2014).

Contactpersoon

an.derden@vito.be