14/09/2016

BBT-studie verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven beschikbaar

hemelwater
Terug naar artikeloverzicht

BBT-studie afgewerkt en raadpleegbaar via 3 wegen
De BBT-studie voor verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven is beschikbaar in boekvorm (te bestellen bij uitgeverij Artoos). De bijlagen bij deze BBT-studie alsook de eigenlijke BBT-studie zijn elektronisch beschikbaar via http://www.emis.vito.be/node/30993. Op deze pagina vindt u ook een overzicht van relevante wetgeving, gerelateerde studies, extra informatie (bv. presentaties) en gerelateerd nieuws met betrekking tot deze BBT-studie.
Daarnaast is de BBT-studie ook beschikbaar in interactieve vorm via https://ibbt.emis.vito.be/. Deze iBBT-toepassing biedt u de mogelijkheid om de inhoud van de BBT-studie gericht te raadplegen enerzijds via processen (zie luik procesbeschrijving) en anderzijds via technieken/maatregelen (zie luik beschikbare milieuvriendelijke technieken).

Inhoud
Hemelwater dat afstroomt van bedrijfsterreinen waar afvalstoffen worden opgeslagen, bevat diverse verontreinigingen, en wordt milieujuridisch beschouwd als bedrijfsafvalwater. In deze BBT-studie wordt onderzocht welke maatregelen kunnen genomen worden bij de op- en overslagactiviteiten om verontreiniging van het hemelwater zoveel mogelijk te voorkomen, wat haalbare zuiveringstechnieken zijn, en welke emissiewaarden hiermee haalbaar zijn. Op basis hiervan worden aanbevelingen voor de milieuregelgeving en verder onderzoek geformuleerd.

Contactpersoon
diane.huybrechts@vito.be