21/12/2012

BBT-programma 2013

BBT
Back to article overview

Op 14 december besprak de stuurgroep het programma van het BBT-kenniscentrum in 2013.

De lopende BBT-studies (grafische nijverheid, aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid, asfaltcentrales, verf-, lak-, drukinkt- en lijmproductie, verontreinigd hemelwater bij afvalopslag) zullen in 2013 worden verdergezet. Verder zullen nieuwe BBT-studies worden opgestart voor de vlees- en visverwerkende nijverheid en voor ziekenhuizen (herziening studie 2003). Ook de databank AFSS (Afval- en mestverwerkingsSelectieSysteem) zal geactualiseerd en aangevuld worden. Voor tank- en vatenreiniging zal een zogenaamde voorstudie worden uitgevoerd waarin o.a. de beschikbare lozingsgegevens in kaart zullen worden gebracht. Daarnaast wordt ook de nodige ruimte voorzien voor de opvolging van de Europese BREF's.