14/09/2017

BBT-conclusies voor grote stookinstallaties gepubliceerd

stookinstallatie
Terug naar artikeloverzicht

Op 17 augustus 2017 werden de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze BBT-conclusies hebben betrekking op de volgende in bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU genoemde activiteiten:

  • 1.1: de verbranding van brandstoffen in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, uitsluitend wanneer deze activiteit plaatsvindt in stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer;
  • 1.4: de vergassing van steenkool of andere brandstoffen in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 20 MW of meer, uitsluitend wanneer deze activiteit rechtstreeks verband houdt met een stookinstallatie;
  • 5.2: de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalmeeverbrandingsinstallaties voor ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 t per uur of voor gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 t per dag, uitsluitend wanneer deze activiteit plaatsvindt in onder punt 1.1 hierboven vallende stookinstallaties.

Hierbij de link naar het besluit in het Publicatieblad. De BBT-conclusies zijn eveneens te raadplegen via de BBT-databank op EMIS.