17/12/2018

BBT-conclusies te raadplegen via de BBT-databank

afvalbehandeling
Back to article overview

Op 17 augustus 2018 werden de BBT-conclusies voor afvalbehandeling gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze BBT-conclusies hebben betrekking op de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 t per dag  en op de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 t per dag, door middel van een aantal in de scope genoemde activiteiten, alsook op bepaalde vormen van tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen en van zelfstandig geëxploiteerde afvalwaterbehandelingsinstallaties.

De BBT-conclusies zijn te raadplegen in het Publicatieblad maar nu ook via de BBT-databank (https://emis.vito.be/nl/bbt-databank) op EMIS. Men kan via de BBT-databank zowel zoeken op subsectoren (activiteiten) als op milieu-aspecten. Het resultaat is een lijst van BBT. Doorklikken op elke BBT, geeft meer informatie en leidt uiteindelijk naar de volledige tekst van de BBT-conclusies.

De finale versie van de BREF Waste Treatment werd eind oktober gepubliceerd op de website van het IPPC Bureau. Dit document is nu ook beschikbaar op de EMIS website.